Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar.

Detta är Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf som både beskriver vad vi är och vad vi vill. Hos oss är gemenskapen viktig. En gemenskap där man får vara sig själv, troende eller inte. För oss är det viktigt att alla unga människor får träffas för att diskutera och fundera tillsammans på Gud och livet.

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.

Följande grupper finns under våren 2022:

Miniorer
måndag kl 14.00-16.00 (med start vecka 9) 
Ledare: Anne-Mie Johnsson, Anna Nilsson 
Föranmälan.

Juniorer
tisdag kl 14.00-16.00 (med start vecka 9) 
Ledare:  Anne-Mie Johnsson, Anna Nilsson
Föranmälan.

Ungdomsgrupp
Onsdagar kl 15.30-17.30 (med start vecka 9)
för dig mellan åk 6 och högstadiet.
Ledare: Anne-Mie Johnsson

SnackoTaco
Tid och datum kommer att meddelas via facebook och här på hemsidan. 
Vi träffas i församlingshemmet för att prata om det som känns viktigt, trevligt eller roligt. Vi lagar taco och avslutar med andakt i mysrummet.
Alla ungdomar är välkomna, men skicka gärna ett sms/ring så vi har lite koll på hur många vi blir till tacosen.
Anmälan till: Anne-Mie Johnsson, tfn 076-772 04 79