Församlingsblad för Mörrum-Elleholm

I december 1956 fattade kyrkorådet beslut om att ge ut ett församlingsblad för Mörrum-Elleholm. Från början hette bladet THT, som står för Till Hemmens Tjänst. 1969 bytte man namn till Församlingsblad för Mörrum-Elleholm.

Syftet var, och är, att hålla församlingsborna underrättade om vad Svenska Kyrkan är, vad den vill och kan uträtta och - framför allt – vad som händer på ”kyrkfronten” i Mörrum-Elleholm. Stående inslag är dop, vigslar och avlidna samt namn och telefonnummer till våra anställda. Vidare en kort betraktelse av präst eller diakon, anslagstavlan med annonser (ej kommersiella) och korta notiser. På sista sidan finns kalendariet för tiden fram till följande nummer. Oftast finns också ett korsord med. Övrigt innehåll består av reportage, artiklar och bilder med anknytning till vad som hänt och kommer att hända i Mörrum-Elleholms församling.

Till att börja med gav man ut 1500 ex. 4 gånger per år. Nu har upplagan utökats till 2700 ex. Tidningen produceras och trycks på miljögodkänt papper.

Förutom att sprida information om församlingsverksamheten backar bladet upp kyrkans två största insamlingsperioder. Under fastan och advent arbetar församlingens internationella grupp med riksinsamlingar till Hela Världen, Svenska kyrkans internationella arbete. Man kan t.ex. skicka en gåva till Hela Världen inför advent. I julnumret presenteras sedan en julhälsning med namnen på alla givarna.

Redaktionen består av Nina Silander och ansvarig utgivare är Fredrik Sigurdsson.
Vill du ha kontakt med redaktionen? Kontakta:
Nina Silander, 0454-594 06, nina.silander@svenskakyrkan.se

Till höger (under Lista dokument) kan du ladda hem de senaste numren av församlingsbladet from nummer 1-2011.
För att kunna öppna församlingsbladen måste Adobe Reader vara installerat på din dator. I "Läs mer" rutan till höger hittar du en länk där du kan ladda ner programmet.