Elleholms kyrkogård

Elleholms kyrkogård - den lilla idylliska kyrkogården

Någon kilometer nordväst om kyrkan, på Västra Elleholm, ligger Elleholms kyrkogård. Det är en kolerakyrkogård från 1850-talet som blivit församlingens kyrkogård. Den ligger idylliskt i skogskanten och ger ett fridfullt och rogivande intryck.
Kyrkogården användes fram till 1900, men föll sedan i glömska. Det gick till och med så långt att en församlingsbo under första världskriget odlade potatis på kyrkogården.
Elleholmsborna har annars begravt sina döda i Mörrum. Många Elleholmssläkter har sina familjegravar där.
1931 återinvigdes kyrkogården i Elleholm och blev en omtyckt begravningsplats. Det dröjde inte så många år innan den blev för liten, och för att utvidga den inköptes 1964 ett markområde norr om den ursprungliga kyrkogården. Säljare var ägaren till Ljungsleds plantskola. Lagfarten beviljades år 1968.