Mörrums Diakonala Hjälpkassa

Vi kan, vid akuta ekonomiska svårigheter, hjälpa till med matrekvisitioner. Vi bistår även med ekonomisk hjälp till ensamstående och barnfamiljer.

Vi kan, vid akuta ekonomiska svårigheter, hhjälpa till med matrekvisition eller matkasse med basvaror, vid max två tillfällen per år. Vi bistår även med ekonomisk hjälp till ensamstående och barnfamiljer inför till exempel julfirande.

Mörrum-Elleholms församlings diakonala hjälpkassa består av medel som samlas in via kollekter i våra kyrkor eller vid konserter. Det kommer också in gåvor från enskilda givare. Pengar från kyrkoavgiften, dvs de pengar som alla kyrkotillhöriga betalar in via skattsedeln, används inte till diakonala hjälpkassan.

Pengarna används främst till hjälp med mat och hygienartiklar, vinterkläder och -skor, månadskort på Blekingetrafiken, receptbelagda mediciner och, inte minst, inför julfirande.

Mottagare av medel ur fonden är personer i ekonomiska svårigheter, bosatta i församlingen. Det kan vara en engångsföreteelse, där personen eller familjen är i tillfälliga ekonomiska problem eller det kan vara över längre tid, beroende på låg inkomst, sjukskrivning, arbetslöshet, låg pension. Bidrag kan erhållas max två gånger per år ur kassan. Givetvis får även asylsökande och flyktingar med uppehållstillstånd, och som bor i församlingen, också hjälp ur den diakonala hjälpkassan.

Ansvar för hjälpkassan har diakoniassistent Jenny Lindholm och kyrkoherde Carina Wallace. Övergripande ansvar har församlingens kyrkoråd.

Alla bidrag tas tacksamt emot.

Kontakta: