Kapellet utsidan
Foto: Susanne Lindsjö

Kungsforsens kapell

Strax utanför kyrkogårdens västra gräns ligger en liten mörkbrun byggnad på allra yttersta kanten ner mot ån. Det är församlingens bårhus, Kungsforsens kapell.

Kapellet altaret
Foto: Susanne Lindsjö

Den största förändringen i kapellet utgör den målning, som nu pryder väggen där kistorna tidigare förvarades. Motivet är Mörrumsån under de fyra årstiderna. Det kändes angeläget att hitta en person med lokal anknytning för att göra utsmyckningen. Valet föll på Lennart Möller, välkänd för många Mörrumsbor, bl.a. för väggmålningen på ”fiket”. 

Det byggdes 1932 och ersatte ett äldre bårhus, som var i dåligt skick. Det nya huset ritades av ingenjör Martin Eriksson, Guö.  
År 2007 byggdes huset ut på västra sidan, mot ån. Nu förvaras kistorna i tillbyggnaden, där det finns plats för 4 kistor. 

Den största förändringen i kapellet utgör den målning som nu pryder väggen där kistorna tidigare förvarades. Motivet är Mörrumsån under de fyra årstiderna. Det kändes angeläget att hitta en person med loka anknytning för att göra utsmyckningen. Valet föll på Lennart Möller, välkänd för många Mörrumsbor.

I första hand är lokalen avsedd för bisättningar, dvs. avskedstagande av avlidna, men man kan också tänka sig andaktsstunder av andra slag. Vid en liten begravning kan man välja att ha begravningsgudstjänsten i kapellet då den endast rymmer 20 sittplatser. Frånvaron av fasta kristna symboler, och det faktum att kapellet ligger utanför kyrkogården, ger också möjlighet att kunna förrätta icke-kristna förrättningar här.

Kapellet väggmålning
Foto: Susanne Lindsjö