Kapellet utsidan
Foto: Susanne Lindsjö

Kungsforsens kapell

Strax utanför kyrkogårdens västra gräns ligger en liten mörkbrun byggnad på allra yttersta kanten ner mot ån. Det är församlingens bårhus, Kungsforsens kapell.

Kapellet altaret
Foto: Susanne Lindsjö
Den största förändringen i kapellet utgör den målning, som nu pryder väggen där kistorna tidigare förvarades. Motivet är Mörrumsån under de fyra årstiderna. Det kändes angeläget att hitta en person med lokal anknytning för att göra utsmyckningen. Valet föll på Lennart Möller, välkänd för många Mörrumsbor, bl.a. för väggmålningen på ”fiket”. Han är uppvuxen på Råå och arbetade under många år som litograf på tidningen Allers i Helsingborg och har ”alltid” målat, både med akvarell och i olja. I mitten av 1990-talet flyttade han till Mörrum, bl.a. driven av ett starkt fiskeintresse, och numera försörjer han sig helt på sitt konstnärskap.

Det byggdes 1932 och ersatte ett äldre bårhus, som var i dåligt skick. Det nya huset ritades av ingenjör Martin Eriksson, Guö. Byggnaden är utvändigt klädd med sågat spån, och utformad i nationalromantisk stil, som var vanlig under 1900-talets början. Enligt länsantikvarien utgör den ett värdefullt inslag i kyrkomiljön, och bör bevaras. Vissa ombyggnader har ändå blivit nödvändiga. I början av 70-talet installerades t.ex. en ny kylanläggning med plats för 2 kistor.
År 2007 byggdes huset ut på västra sidan, mot ån. Nu förvaras kistorna i tillbyggnaden, där det finns plats för 4 kistor. En ny lyftanordning underlättar numera för kyrkogårdspersonalen.
Exteriören är väl anpassad till den ursprungliga byggnaden. Invändigt har man också gått mycket varsamt fram, och under den gångna vintern har allt blivit färdigt.
Församlingen förfogar nu över en fräsch och vacker lokal med flera olika användningsmöjligheter. I första hand är den naturligtvis avsedd för bisättningar, dvs. avskedstagande av avlidna, men man kan också tänka sig andaktsstunder av andra slag. Vid en liten begravning kan man välja att ha begravningsgudstjänsten i kapellet då den endast rymmer 20 sittplatser. Frånvaron av fasta kristna symboler, och det faktum att kapellet ligger utanför kyrkogården, ger också möjlighet att kunna förrätta icke-kristna begravningsceremonier där.

Kapellet väggmålning
Foto: Susanne Lindsjö