Dop
Foto: Louise Hedberg/IKON

Dop

Dopet sker alltid med vatten och i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Det gäller en gång för alla och behöver aldrig göras om. Genom att döpas i Svenska kyrkans ordning tillhör man Svenska kyrkan.

I Svenska kyrkan döps både barn, ungdomar och vuxna. Nyblivna föräldrar har möjlighet att döpa sitt barn och erbjuds samtal om dopets innebörd och de praktiska förberedelserna för dopgudstjänsten. Odöpta ungdomar som är konfirmand döps före sin konfirmation. Vuxna som ännu inte är döpta erbjuds också undervisning om kyrkans tro, bekännelse och lära som förberedelse för dop.
 
Det vanligaste är att dopet sker i kyrkan.
Önskar ni döpa ert barn i i någon av kyrkor; Mörrum eller Elleholm, ta gärna kontakt med församlingsexpeditionen på tfn. 0454-594 00.
 
Måste man ha faddrar?
Nej, men de kan göra barnets nätverk ännu större och kan erbjuda barnet en nära vuxenrelation vid sidan av föräldrarna. Man kan också säga, att faddrar, utan juridiska förbindelser, tar ett socialt ansvar för barnet.. Faddrar kan vara nära vänner eller släktingar, en eller flera. Att vara fadder innebär i kyrkans tradition att ta på sig en del av ansvaret för barnets växande i den kristna tron. 
 
 
Finns det någonstans att ha dopkaffet?
Fråga församlingsexpeditionen, tfn 0454-594 00, eller prästen om det finns möjlighet att hyra församlingshemmet i Mörrum. Kostnaden är 500 kronor. En depositionsavgift tas ut på 500 kronor när man hämtar nyckeln, som sedan betalas tillbaka när nyckeln lämnas och allt är återställt i församlingshemmet.
 
Måste föräldrarna tillhöra Svenska kyrkan?
Barnet blir genom dopet tillhörigt Svenska kyrkan och ska enligt dopets intention uppfostras i Svenska kyrkans tro. Det blir förstås lättare om någon av föräldrarna tillhör Svenska kyrkan.