Foto: Gustaf Hellsing/IKON

MÖRRUMS KYRKOKÖR

Är till för alla som vill sjunga i stämmor och medverka i kyrkoårets olika gudstjänster.

Glädjen kommer lika mycket av att sjunga i de olika gudstjänsterna som från de regelbundna övningstillfällena. Sångarna träffas och bygger tillsammans upp körens särpräglade identitet och klang, med inriktning mot den konstfärdiga, flerstämmiga kyrkomusikrepertoaren. Nya medlemmar är alltid välkomna!
Det finns för tillfället inga inträdesprov. Vi vill gärna att du har en bra grundnotläsningsförmåga och ett bra gehör.  
Kören övar i regel varje torsdag kl. 19–21 i församlingshemmet.

Start 19 september 2020.