Mörrums kyrka
Foto: Susanne Lindsjö

Mörrums kyrka

Mörrums kyrka invigdes 1847 och ligger mitt i Mörrums samhälle intill Mörrumsån, forsen och laxfisket.

Den nuvarande kyrkan i Mörrum är inte bygdens första kyrka. Om den första kyrkan vet man inte mycket, men troligtvis har en kyrka av trä uppförts på 1000-talet och på 1200-talet uppfördes en gråstenskyrka. Dess plan kan inte säkert fastställas, men sannolikt bestod den av ett rektangulärt långhus med ett smalare rakslutet kor. På 1700-talet vet man att murarna utvändigt var putsade.

Under 1700- och 1800-talet har kyrkan blivit tillbyggd, ombyggd och har även fått ett kyrktorn. Denna kyrka invigdes den 17 oktober 1847 och Mörrumsborna fick en fin kyrka som man var mycket nöjd med. Efter detta har givetvis kyrkan genomgått ytterligare förändringar, förbättringar och större underhållsreparationer. Bl.a. lades det nuvarande golvet av kalksten 1970 då en omfattande renovering gjordes. Kyrkan fick då hållas stängd och gudstjänsterna hölls i församlingshemmet.

6 januari 2008 återinvigdes kyrkan efter att ha varit stängd i ett antal månader för reparation. Under dessa månader bytte bland annat kyrkrummet färgsättning, ytterligare en trappa öppnades upp till läktaren och taket genomgick en uppfräschning. Dessvärre passade oinbjudna gäster på att ta sig in i kyrkan, förstöra krucifixet och slänga det i Mörrumsån. Detta återfanns dock i vassen efter ett par dagar och efter en omfattande restaurering hängdes det åter på plats i kyrkan.

Inventarier
Många av de inventarier som finns i kyrkan fanns redan i de gamla kyrkorna, men nyare inventarier finns också, skänkta av församlingsbor eller anskaffade av församlingen.

När kyrkan invigdes hade den ingen orgel, utan musiken fick framföras på annat sätt. Nuvarande orgel ersätter det av den västtyske orgelbyggaren Max Balder 1961 byggda och av Johaness Künkel 1979 ombyggda instrument. Den byggdes av den norditalienska orgelbyggarfirman Dell'Orto & Lanzini från Dormelletto i Italien. Den ivigdes 19-20 november 2016 och är byggd enligt Gottfried Silbermann stil och estetik. Förebilderna har varit Silbermannorgeln i Sofiakyrkan i Dresden gällande dispositionen och stämningen samt den stora Silbermannorgeln i domkyrkan i Freiberg vad gäller intonationen. 

Det äldsta föremålet i kyrkan är ett processionskrucifix av ek vilket är tillverkat i mitten av 1400-talet.

Dopfunten är från 1899. Dopskålen, vilken väger 82 ½ lod, är äldre och gjord i Karlshamn. Den bär inskriptionen ”Detta dopfat tillhör Mörrums kyrka gjort 1787 då JB Santesson var pastor”.

Flera av ljuskronorna är också från de gamla kyrkorna. Ljuskronan närmast koret, med åtta ljus, är från 1797 och bär texten ”Gud till ära och Mörrums kyrka till prydnad är denna kyrkkrona förärad av Dannemannen Sven Åkesson och dess hustru Bengta Jönsdotter, Kråketorp”.

Nattvardskalken i silver och helförgylld är tillverkad 1605 i Wä. Från 1600-talet är även paténen, brödfatet, vilken är gjord i silver och förgyllt ovantill. Vinkannan, även den i silver, är från 1954 och skänkt av sömmerskan Anna Johansson.

Oblatskrinet är från 1835 och tillverkat i Karlshamn. Det har inskriptionen ”Tillhör Möroms kjörka 1837”.

På altaret står ljusstakar av malm från 1600-talets förra del. På dopaltaret finns ljusstakar och en vas av tenn gjorda av Zilas Mattsson i Mörrum och skänkta av Ester och Gustav Johansson 1970.

Kyrkans brudkrona är i silver, helförgylld med 12 tinnar och bergkristaller, och tillverkad 1932.

I Karlshamns Allehanda har man kunnat läsa ”Det i sig själv enformiga taket är genom sin indelning i fält med sina av solar prydda speglar och sin vackra färg rent hänförande”. Dekorationsmålare Thulin i Lund utförde målningen i samband med kyrkans restaurering 1897-98.

Denna text är hämtad från skriften ”Mörrums kyrka och bygdens historia under 150 år 1847-1997”. Vill du läsa mer om Mörrums kyrka finns skriften till försäljning i kyrkan samt i församlingshemmet.

Krucifixet i Mörrums kyrka

”1700-talskrucifixet i Mörrums kyrka stals vid ett inbrott i helgen. Korsarmarna bröts av och den stympade Kristus slängdes i ån – där kyrkoherden hittade honom flytande i vassen nedanför Laxens hus.” Så lyder ingressen i Sydöstran tisdagen den 30 oktober 2007.