Stiftelse

Gullan och Bernhard Holmströms fond För uppmuntran och glädje i tillvaron för handikappade och ensamstående äldre i församlingen.

Medel delas ut i enlighet med testamentets vilja: 

Till församlingsbor i Mörrum och Elleholm, det vill säga till person som är skriven på adress inom församlingens geografiska gräns.

Holmströms fond riktar sig till personer som har någon form av funktionsnedsättning, till exempel afasi, samt till äldre ensamstående personer utan funktionsnedsättning. 

Ändamålet skall framför allt vara en uppmuntran och glädje i tillvaron, exempelvis bistånd till resa då din livssituation gör att du har fördyrande omkostnader för din resa.

 Sista ansökningsdag är den 31:e maj.

Beslut om utdelning sker senast den 30:e juni.

Tänk på att vara tydlig i din beskrivning av din livssituation samt ditt ändamål för ansökan. Beslut grundar sig på uppfyllda kriterier samt ansökans ändamål.