Elleholms kyrka

Elleholms kyrka är från 1705 och ligger på en ö i Mörrumsåns utlopp nära havet. Den har plats för 90 personer och lämpar sig bäst för de små gudstjänsterna. Korsvirkeskyrkan är en väldigt populär dop- och vigselkyrka.

Elleholms nuvarande kyrka är byggd i korsvirkesteknik troligen 1705 (eller 1713). Den medeltida kyrkan som var uppförd på samma plats hade då förfallit sedan den lilla staden 1600 definitivt hade förlorat sina 1450 förvärvade stadsprivilegier.
Elleholm - "Alholmen" - omnämns redan på 1100-talet, då den tillhörde ärkebiskopsstolen i Lund. Anknytningen till Lund återfinns i Elleholms gamla stadsvapen som föreställer S.t Laurentii martyrhalster, en symbol som ännu i dag ingår i lundabiskopens vapen.
Efter tiden som stad och efter en rad blodiga anfall från svensk sida, är i dag Elleholm med sin kyrka och hovgård åter en fridsam idyll. Kanske bidrar kyrkans format till detta. Endast 90 personer kan sitta där, vilket man bör tänka på när man bokar en vigsel.
Inventarier
Altartavlan, predikstolen och psalmnummertavlan skänktes till kyrkan 1713 av Zacharias Kling och hans hustru Johanna Maria Welshuysen, dåvarande ägare till Elleholms hofgård. Troligen är dessa inventarier utförda av träsnidare Caspar Ellenburg, Karlshamn. Möjligen kan trä-figurerna på predikstolen vara av äldre datum.
Den lilla dopfunten härstammar från 1600-talet. Det dominerande krucifixet på norra väggen är från 1500-talet.
Kyrksilvret är dels från 1700-talet och dels från 1900-talet. Tids-bestämningen av det äldre kyrksilvret är något osäker. Troligen har kalken och paténen drivits fram 1706 och sedan omarbetats 1766.
Oblatasken med sin vackert drivna ornering är från 1771. Skålen till dopfunten inköptes 1976 för medel från vykortskassan och en donation från kyrkvärd John Johansson och hans hustru Thyra.
Ett år senare fick Elleholm sin första brudkrona och Elleholms syförening skänkte 1979 en vinkanna. 1987 inköptes 15 st särkalkar i silver för medel ur Magnussons fond. Dopskålen, brudkronan, vinkannan och särkalkarna har skapats av guldsmed Zilas Mattsson, Mörrum.
En kollekhåv överlämnades av Elleholms syförening 1981 och är gjord av Ruth och Erik Henriksson.
Bland klenoderna i Elleholms kyrka ska också nämnas ett exemplar av Christian III:s bibel tryckt 1550, den första bibeln på danska. Endast ett fåtal exemplar är bevarade, varav ett tillhör Elleholms kyrka. Den förvaras numera i kyrkoarkivet i Mörrum.
Orgeln, som har sex stämmor, är byggd av A Mårtenssons orgelfabrik, Lund 1981 och invigdes 20 december 1981.
Kyrkan renoverades senast våren 1980.
Ett par gånger under sommaren firas huvudgudstjänst i Elleholms kyrka (se under "På gång").

Elleholms kyrka är en omtyckt och ofta anlitad vigselkyrka. Många föräldrar vill gärna få sina barn döpta här, För bokning ring församlingsexpeditionen, tfn. 594 00.
Vill Du läsa mer om Elleholms kyrka finns en jubileumsskrift utgiven 2005. Gunilla Abrahamsson har skrivit texten och Ben G.T Nyberg har stått bakom kameran. Denna finns till försäljning i Elleholms kyrka samt i Mörrums församlingshem och heter "Elleholms kyrka 1705-2005".
Elleholms kyrka är öppen dagtid från 1 maj till 30 september mellan kl 08.00-18.00.