Foto: Maria Eddebo Persson

Vigsel/välsignelse

Den kyrkliga vigseln präglas av den kristna uppfattningen att äktenskapet är en Guds gåva och ett heligt förbund. De delar som tydligast uttrycker detta i den kyrkliga vigselakten är läsning ur Bibeln, brudparets löften ”inför Gud och i denna församlings närvaro”, bönen över ringarna och välsignelsen över brudparet. Att vigas i kyrkan med bön, psalmsång och Guds välsignelse stärker gemenskapen och samhörigheten.

Vigsel

Vigselgudstjänsten har en fast struktur, men det finns möjlighet att till viss del anpassa den efter sina egna önskemål. Ni kan påverka val av psalmer, böner och textläsning.

Kyrklig välsignelse

I många andra länder är borgerlig vigsel obligatorisk, men ofta har man även en kyrklig välsignelseakt efter den borgerliga. Också i Svenska kyrkan finns möjlighet för dem som önskar att få ”välsignelse över borgerligt ingånget äktenskap”. Kyrklig och borgerlig vigsel har samma rättsliga giltighet. Vigseln innebär i båda fallen att paret offentligt ger till känna att de samtycker till äktenskapet.

Förnyelse av vigsellöftena

När man har varit gifta i många år kan det vara fint att på något sätt fira det.  Då är förnyelse av vigsellöftena ett bra sätt. Gudstjänsten kan man utforma ganska fritt, men i samråd med prästen.

 

Att boka vigsel/kyrklig välsignelse

Om ni vill boka tid för vigsel/kyrklig välsignelse i Mörrums eller Elleholms kyrkor ringer ni till expeditionen, tfn. 0454-594 00. En präst kommer att ta kontakt med er och tillsammans  går ni igenom vigseln/välsignelsen.