Foto: Maria Eddebo Persson

Vigsel/välsignelse

Den kyrkliga vigseln präglas av den kristna uppfattningen att äktenskapet är en Guds gåva och ett heligt förbund. De delar som tydligast uttrycker detta i den kyrkliga vigselakten är läsning ur Bibeln, brudparets löften ”inför Gud och i denna församlings närvaro”, bönen över ringarna och välsignelsen över brudparet. Att vigas i kyrkan med bön, psalmsång och Guds välsignelse stärker gemenskapen och samhörigheten.

Vigsel

Vigselgudstjänsten har en fast struktur, men det finns möjlighet att till viss del anpassa den efter sina egna önskemål. Ni kan påverka val av psalmer, böner och textläsning.

Kyrklig välsignelse

I många andra länder är borgerlig vigsel obligatorisk, men ofta har man även en kyrklig välsignelseakt efter den borgerliga. Också i Svenska kyrkan finns möjlighet för dem som önskar att få ”välsignelse över borgerligt ingånget äktenskap”. Kyrklig och borgerlig vigsel har samma rättsliga giltighet. Vigseln innebär i båda fallen att paret offentligt ger till känna att de samtycker till äktenskapet.

Förnyelse av vigsellöftena

När man har varit gifta i många år kan det vara fint att på något sätt fira det.  Då är förnyelse av vigsellöftena ett bra sätt. Gudstjänsten kan man utforma ganska fritt, men i samråd med prästen.
En liten checklista vid en kyrklig vigsel...

 

När ska vi göra vad? 

  • En hindersprövning från Skatteverket krävs, gäller 4 mån, samt att åtminstone en av er är tillhörig Svenska kyrkan.
  • Boka vigseln. Tänk på att boka i god tid om ni vill vigas på sommaren som är en populär tid att vigas på. Om ni funderar på att vigas utanför er hemförsamling, kolla vad som gäller. Det kan vara problem med önskemål om präst från en församling och vigsel i en annan församling.
  • Skicka inga inbjudningar innan bokningen är helt klar.
  • Vigselgudstjänsten utformas i dialog mellan brudpar, präst och musiker. Möjligheterna är stora genom val av musik, bibeltexter, dikter med mera.
  • Att vigas i kyrkan kostar inget om en av er är medlem i Svenska kyrkan. Det som kan kosta är om ni väljer att ha extra musik och sångsolist. Kontakta expeditionen i den församling där er vigselkyrka ligger, så får ni svar på era frågor.

Att boka vigsel/kyrklig välsignelse

Om ni vill boka tid för vigsel/kyrklig välsignelse i Mörrums eller Elleholms kyrkor ringer ni till expeditionen, tfn. 594 00. En präst kommer att ta kontakt med er och tillsammans med henne går ni igenom vigseln/välsignelsen.

Våra ordinarie musiker är:
Marco Bonacci tfn. 0454-594 05, e-post: marco.bonacci@svenskakyrkan.se
Nina Silander tfn. 0454-594 06, e-post: nina.silander@svenskakyrkan.se.