Konfirmation

Konfirmandtiden handlar om livet självt. Den är ett av kyrkans erbjudande till dem som är nyfikna på vad den kristna tron är och står för. Man funderar genom diskussioner, samtal, gudstjänster och andra aktiviteter över vem man själv är och vad man tror. Det handlar om vem Jesus är och vad det står i Bibeln, men det handlar också om grundläggande mänskliga frågor om samlevnad och olika etiska problem som alla vi människor ställs inför.

KONFIRMAND

Året du fyller fjorton erbjuds du att konfirmera dig i Svenska kyrkan. Att konfirmeras innebär att man bekräftar sitt dop. Är du inte döpt kan du göra det under konfirmandtiden.

Om du vill veta mer om konfirmation klicka på länken

eller hör av dig till