Krucifixet i Mörrums kyrka

”1700-talskrucifixet i Mörrums kyrka stals vid ett inbrott i helgen. Korsarmarna bröts av och den stympade Kristus slängdes i ån – där kyrkoherden hittade honom flytande i vassen nedanför Laxens hus.” Så lyder ingressen i Sydöstran tisdagen den 30 oktober 2007.

Den 15 juli 2007 hölls sista högmässan i Mörrums kyrka innan den stängdes för en omfattande renovering. Hantverkare arbetade långa dagar för att få kyrkan klar i tid och förbipasserande har kunnat se de stora byggnadsställningarna som omringat kyrkan. Tyvärr ansåg någon att dessa ställningar kunde användas till att ta sig in i kyrkan och vandalisera.

Tidigt på morgonen måndagen den 29 oktober upptäckte hantverkarna att det inte stod rätt till. Någon hade via byggnadsställningarna tagit sig upp till kyrktornet, förstört samtliga visare på tornuret, och vidare tagit sig in i kyrkan via tornluckorna. Väl inne i kyrkan har kyrkans ömtåliga 2,2 meters höga träkrucifix tagits ner från sin plats, vandaliserats, släpats upp i kyrktornet och därefter tagits ner via utsidan på kyrkan. Både inne i och utanför kyrkan hittades det lösa träbitar och avbrutna delar. Spår av dessa träbitar, en bit av törnekronan, återfanns på väg ner mot Mörrumsån och misstankar väcktes att krucifixet hade slängts däri.

Vid middagstid bekräftades detta av kyrkoherde Göran Mellander. Då återfann han Kristusfiguren i vassen en bit ner i ån. Dessbättre hade ån handskats varsamt med krucifixet och många av de saknade delarna har återfunnits.

Konservatorer har lagt ner åtskilliga timmar på att restaurera krucifixet och den 14 februari 2008 hyllades krucifixets återkomst med en stor konsert i Mörrums kyrka.

I polisrapporten rubricerades brottet "försök till stöld" samt "skadegörelse".

13 juni 2008 blev församlingen underrättade av polismyndigheten i Blekinge län att efterforskningarna inte hade gett några resultat och att förundersökningen har lagts ner.