Forshedabygdens församling

Forshedabygdens församling är en församling i Östbo-Västbo kontrakt i Växjö stift med fem kyrkor - Dannäs, Forsheda, Hånger, Kärda och Torskinge. Vi vill vara närvarande i människors vardag, hjälpa och lyssna, uppmuntra och stödja och vara en trygg plats, dit man är välkommen precis som man är.

VI SLÄCKER NER, FÖR MILJÖNS SKULL!

Bryt en tradition

Tvångsäktenskap, könsstympning och andra övergrepp krossar drömmar och slår sönder liv - varje dag. Det är hög tid att bryta skadliga traditioner. Var med i kampen för allas rätt till ett värdigt liv!

Våra verksamheter

Här kan du läsa mer om våra olika verksamheter; barn- och ungdomsverksamhet, diakoni, körer, syföreningar och soppluncher.

Välkommen till våra gudstjänster!

Här kan du läsa om tid och plats för våra gudstjänster. Varmt välkommen!

REGNBÅGSNYCKELN

I Forshedabygdens församling har vi under en tid jobbat med processen Regnbågsnyckeln och nu har det blivit dags för oss att ta emot vår Regnbågsnyckel. Läs mer här!

Kyrkobladet

Vårt kyrkoblad kommer ut fyra gånger per år och delas ut till ca 1500 hushåll i Forshedabygdens församling.

18 anledningar att vara medlem

Alla som är folkbokförda i Sverige betalar begravningsavgift. Som medlem i Svenska kyrkan betalar du också en kyrkoavgift, där den största delen går till din lokala församling. Tack för att du betalar kyrkoavgiften - ditt medlemskap gör skillnad!