Gravrätt och gravplats

Här kan du läsa om gravrätt och hur man väljer gravplats

Gravrätt
När en församlingsbo avlider upplåts en kistgrav eller urngrav med kostnadsfri gravrätt i 25 år. Det ingår i begravningsavgiften som betalas av alla som är folkbokförda i Sverige. Om en ny gravsättning sker i samma grav under denna tid förlängs gravrätten, utan kostnad, med 25 år.

När tiden för en gravrätt gått ut finns möjlighet att förnya gravrätten med valfritt antal år, dock minst 5 år och max 25 år. Kostnaden är då 100 kr per år. Vill man inte förnya gravrätten återlämnas den till församlingen. Gravrätten kan också överlåtas till någon med anknytning till den aktuella graven. 

Val av gravplats
Inför val av gravplats kontaktar de anhöriga församlingen för att boka en tid för en visning av tillgängliga gravplatser. Visningen är kostnadsfri.

Kistgrav
I en kistgrav finns plats för en eller flera kistor och gravsättningen sker i samband med begravningsgudstjänsten. Gravsättning ska ske inom en månad från dödsdatumet. Kistgravar finns på alla kyrkogårdar i församlingen. 

Urngrav
I en urngrav finns plats för en eller flera urnor. Efter kremering ska urnsättning ske inom ett år från kremationsdatum. Urngravar finns på alla kyrkogårdar i församlingen.

Askgravlund
I en askgravlund gravsätts endast aska. Om man önskar fästs en namnskylt på en minnessten där namn, födelse- och dödsdatum graveras in. På en gemensam plats finns det möjlighet att lägga ner blommor och tända ljus. Kostnaden är 3 500 kr och då ingår graverad namnskylt och textilpåse för askan och gäller i 25 år med möjlighet till förlängning. Väljer man att avstå från namnskylt och textilpåse är det kostnadsfritt. Askgravlund finns på alla kyrkogårdar i församlingen. 


Har du frågor kring gravrätt eller val av gravplats, kontakta kyrkogårdschef Mattias Johansson.