Att välja gravplats
Foto: Mattias Johansson

Att välja gravplats

En av de frågor som kommer när en nära anhörig avlider är vilken form av gravplats man ska välja. Det viktigaste att tänka på är att en gravsättning skall göras enligt den avlidnes önskemål. För att bevara karaktären på kyrkogården kan gamla gravplatser användas igen.

Inför val av gravplats är anhöriga välkomna att kontakta församlingen för ytterligare information och för att boka en tid för visning av tillgängliga alternativ. Visningen är kostnadsfri.

Kistgrav
I en kistgrav gravsätts en eller flera kistor. Du kan sätta upp en gravsten och göra en plantering. En anhörig tecknar gravrätten som upplåts för 25 år. Den person som har en gravrätt ansvarar för skötseln av graven. Du kan välja att sköta graven själv eller beställa hjälp ifrån församlingen mot en kostnad.

Gravrättsinnehavaren är den som ansöker om att få sätta upp en gravsten eller annan gravanordning på graven. Kistgravar finns på alla kyrkogårdar i församlingen. Vid kistbegravning är det vanligast att man gravsätter kistan i samband med begravningsceremonin och tar avsked på kyrkogården. Gravsättning ska ske inom en månad från dödsdatumet.

Urngrav
I en urngrav gravsätts en eller flera urnor. Du kan sätta upp en gravsten och göra en plantering. En anhörig tecknar gravrätten som upplåts för 25 år. Den person som har en gravrätt ansvarar för skötseln av graven. Du kan välja att sköta graven själv eller beställa hjälp ifrån församlingen mot en kostnad.

Gravrättsinnehavaren är den som ansöker om att få sätta upp en gravsten eller annan gravanordning på graven. Urngravar finns på alla kyrkogårdar i församlingen. När man valt urngrav är det vanligast att man tar avsked vid kistan under bergavningsceremonin i kyrkan. Urnsättning sker efter kremering och man har ett år på sig från kremationsdatum.

Askgravlund
I en askgravlund gravsätts endast aska. Här finns inga gravrätter och inget personligt skötselansvar för graven. På en minnessten fästs en namnbricka med den gravsattes namn. De anhöriga har möjlighet att närvara vid gravsättningen. På en gemensam plats finns möjlighet att lägga ner blommor eller tända ljus. Askgravlundar finns på alla kyrkogårdar i församlingen.

 

Har du frågor kring val av gravplats, kontakta kyrkogårdschef Mattias Johansson.

Mattias Johansson

Mattias Johansson

Forshedabygdens församling

Kyrkogårdschef