Förtroendevalda

Att vara förtroendevald betyder att man fått ett uppdrag, ett förtroende, från församlingens medlemmar. Genom val har vi utsett vilka personer som ska ta ansvar för att fatta beslut och driva vår församlings ekonomi och dess verksamheter framåt.

Svenska kyrkan är en demokratisk organisation. Det betyder att alla som är medlemmar i kyrkan också har möjlighet att påverka sin församling genom val. Det sker vart fjärde år. Den som fyllt 16 har rösträtt och den som fyllt 18 år har rätt att ställa upp till val. 

Följande personer ingår i Kyrkofullmäktige för perioden 2022-2025:
Mats Ericsson, ordförande
Gull-Britt Andersson, vice ordförande
Thomas Petersson
Ingemar Holmström
Maria Georgsson
Ing-Marie Gustavsson
Klas Uvebrant
Monica Larsson
Sebastian Mårtensson
Elin Anderi
Bengt Bertilsson
Anita Lundmark
Lars Andersson
Filip Carlsson
Mats Andersson
Lars-Olof Kårhammer
Erling Melin
Bengt Lundmark

Kyrkofullmäktige är församlingens högst beslutande instans. Dess ledamöter utses i kyrkovalet vart fjärde år. Kyrkofullmäktige har det yttersta ansvaret för församlingens budget, församlingsinstruktion och fastigheter mm. 

Protokoll från Kyrkofullmäktige den 13 november


Följande personer ingår i Kyrkorådet för perioden 2022-2025 :
Sebastian Mårtensson, ordförande
Ingemar Holmström, vice ordförande
Björn Östberg
Marianne Andersson
Anders Karlsson
Filip Carlsson
Kerstin Nilsson
Mats Andersson
Thomas Petersson
Ersättare:
Anita Lundmark
Christer Martinsson
Stefan Svensson
Lars-Olof Kårhammer
Mats Ericsson

Kyrkorådet tar beslut som rör ekonomi, personal och verksamhet. Kyrkorådet utses av kyrkofullmäktige och mandatperioden är fyra år.