Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Torskinge kyrka

Predikstolen i Torskinge kyrka.
Torskinge kyrkas äldsta del är från 1200-talet. Murarna är metertjocka, där mellanrummet är fyllt med fin sand. Klockstapeln uppfördes 1678. Kyrkan byggdes ut 1705 och 1783 byggdes en läktare. Den mest genomgripande ombyggnaden gjordes i början på 1900-talet.
 
Torskingeborna har fått kämpa för sin kyrka. Stiftet och biskop Tegnér beslöt 1830, med hjälp av en kunglig kungörelse, att Torskinge och Forsheda skulle bygga en ny gemensam kyrka i Forsheda. Protestvågorna gick höga och två gånger gick Torskingeborna till kungs. Efter nästan 30 år gjorde man upp striden i godo och Lars Eriksson i Uddagård gick den långa vägen upp till Stockholm för att få kungens bifall.
 
Bland inventarierna märks predikstolen med sin skulptur av änglar. Den är tillverkad av Sven Nilsson Morin,  även kallad "Gnosjös Leonardo da Vinci". Ett timglas från 1696 mäter tiden.
  
Kyrkan äger tre brudkronor, varav en är väldigt sällsynt, en "pärlekrona" som troligen kommer från Ryssland. Kyrkans triumfkrucifix tros vara utfört av en fransk mästare på 1300-talet.
 
Från Torskinge kyrka kommer också en mässhake, med ett mycket vackert broderat gaffelkors i guld och flerfärgat silke som föreställer Lucia-legenden. Den är tillverkad i Nederländerna vid 1400-talets slut och förvaras på Historiska muséet i Stockholm.
 
Kyrkan har en ljus, vacker interiör och är uppskattad, inte minst som dop- och vigselkyrka.