Torskinge kyrka

Torskinge kyrkas äldsta delar är troligen från slutet av 1100-talet och kyrkan utgjordea då av ett mindre långhus med kor och absid. Under 1700-talet gjordes en utvidgning då långhuset byggdes till åt väster.

En omfattande renovering gjordes 1903-1905. Då tillkom vapenhuset vid kyrkans södra sida och både in- och utvändigt gjordes stora restaureringar. Till exempel fick taket ett enkupigt lertegel och absiden täcktes med sågade spån. Invändigt gjordes en ny altarring och det tillkom öppna bänkar. 1951 ersattes de järnkaminer som fram till dess fungerat som kyrkans uppvärmning, med ett nytt värmesystem. Några år senare gjordes en störe exteriör restaurering med målsättningen att ge kyrkan ett mer medeltida utseende. 

1986 genomfördes en invändig renovering med bland annat en total ommålning som gav kyrkorummet dess nuvarande karaktär. En ny trappa till läktaren byggdes och stora konservatorsarbeten gjordes bland annat på triumfkrucifixet, altarringen och altaret. 

1875 tillkom kyrkans nuvarande orgel. Den byggdes av Johannes Andersson från Långaryd och är i en nygotisk stil. 
 
Torskingeborna har fått kämpa för sin kyrka. Stiftet och biskop Tegnér beslutade 1830, med hjälp av en kunglig kungörelse, att Torskinge och Forsheda skulle bygga en ny gemensam kyrka i Forsheda. Protestvågorna gick höga och två gånger gick Torskingeborna till kungs. Efter nästan 30 år gjorde man upp striden i godo och Lars Eriksson i Uddagård gick den långa vägen upp till Stockholm för att få kungens bifall. Det sägs att han slet ut flera par träskor på vägen och för att spara sina stövlar bar han dem över axeln. Kung Oscar I biföll och Torskingeborna fick till slut behålla sin kyrka. 
 
Bland inventarierna märks predikstolen med sin skulptur av änglar. Den är tillverkad av Sven Nilsson Morin,  även kallad "Gnosjös Leonardo da Vinci". Ett timglas från 1696 mäter tiden.
  
Kyrkan äger tre brudkronor, varav en är väldigt sällsynt, en "pärlekrona" som troligen kommer från Ryssland. Triumfkrucifixet tros vara utfört av en fransk mästare på 1300-talet.
 
Från Torskinge kyrka kommer också en mässhake, med ett mycket vackert broderat gaffelkors i guld och flerfärgat silke som föreställer Lucia-legenden. Den är tillverkad i Nederländerna vid 1400-talets slut och förvaras på Historiska muséet i Stockholm.
 
Kyrkan har en ljus, vacker interiör och uppskattas inte minst som dop- och vigselkyrka.