Diakoni

Diakoni är kyrkans sociala arbete med omsorg om medmänniskan och skapelsen i fokus. Det handlar om att genom delaktighet och att med respekt möta människor i deras olika livssituationer.

Mötesplatser
Välkommen att dela vår gemenskap! Vid träffarna serveras alltid kaffe med goda tillbehör och ibland har vi också gäster som står för underhållning eller pratar om något intressant ämne. Du väljer givetvis vilken mötesplats du vill oavsett var i församlingen (eller utanför) du bor! 

Sorgegrupp
För dig som har mist en anhörig eller god vän erbjuder församlingen stöd i form av en samtalsgrupp. Där får man dela sin sorg med andra som också sörjer. Tillsammans får vi trösta varandra och hitta ljusglimtar. Vill du hellre prata enskilt med präst eller diakoniassistent går det givetvis också bra.   

 

Har du frågor kring diakoni, kontakta Eva Bolin Norrman.

Eva Bolin Norrman

Forshedabygdens församling

Diakoniassistent