Forsheda barn- och ungdomsverksamhet

Välkomna till Forsheda församlingshem!

Stor och liten 
För barn i vuxens sällskap.
Tisdagar kl. 10.00-11.30. Drop in från kl 9.00. 


BARNTIMMARNA, MINIORERNA OCH JUNIORERNA!
Glädjande nog har vi många barn i våra grupper och därför finns ett bestämt maxantal per grupp, se nedan. Vi vill därför att du anmäler om ditt barn vill vara med i någon av våra grupper. Anmälan sker i formuläret nedan.


Barntimmarna 4-5 år (max 10 barn per grupp)
Måndagar kl. 15.00-16.30
Tisdagar kl. 15.00 -16.30

Miniorer 6-8 år (max 15 barn per grupp)   
Onsdagar kl. 15.00-16.30
Torsdagar kl. 15.00-16.30

Juniorer 9-12 år (max 20 barn)          
Onsdagar kl. 17.00-18.30   

Ledare: Gunilla Enggren  

Gunilla  Enggren

Gunilla Enggren

Forshedabygdens församling

Församlingspedagog - vikarierande

Anmäl dig här! OBS! Ett formulär per barn.

Kryssa i vilken grupp anmälan gäller.