Gravskötsel

Gravskötsel

Visst vill man vårda minnet av sina anhöriga. Om man inte hinner, kan eller orkar ta hand om graven själv kan församlingen hjälpa till. Vi är på plats och sköter kyrkogårdarnas allmänna ytor och många gravar runt om på våra fem kyrkogårdar.

I gravskötselavtalet ingår:

  • Tvättning av gravsten
  • Jordbyte
  • Vårplantering
  • Sommarplantering
  • Granrisdekoration
  • Tillsyn som vattning och ogräsrensning

Klicka här för taxa 2020.

Planteringslådor

Planteringslådor finns att köpa på pastorsexpeditionen. En planteringslåda består av en övre och en undre låda. Den övre lådan fylls med jord och den undre med vatten och genom en remsa dras vatten upp till jorden. Detta gör att jorden hålls fuktig och man behöver inte vattna så ofta.

Priser:

Mobilplant planteringslåda 70 x 30 cm pris/st 650 kr

Mobilplant planteringslåda 60 x 40 cm pris/st 650 kr

Mobilplant planteringslåda 40 x 30 cm pris/st 500 kr

Församlingen erbjuder också nedgrävning och montering av planteringslådorna, inklusive planteringsjord, till en kostnad av 450 kr.

Mer information om planteringslådorna hittar du här.

 

Vill du veta mer om gravskötsel, kontakta Mattias Johansson.

Mattias Johansson

Mattias Johansson

Forshedabygdens församling

Kyrkogårdschef