Gravskötsel

Här kan du läsa om gravskötsel och gravskötselavtal

Ansvaret för begravningsplatsens skötsel delas mellan församlingen och gravrättsinnehavaren. Församlingen ansvarar för skötsel av grusgångar, gräsmattor, häckar och snöröjning och det är gravrättsinnehavarens ansvar att hålla sin grav i ett säkert och värdigt skick. 

Några saker att tänka på: 

  • De vattenkannor, redskap och vaser som tillhandahålls av församlingen ska ställas tillbaka efter användandet. Det är inte tillåtet att förvara privata redskap, vattenkannor eller dylikt på kyrkogården.
  •  Använd inte vaser eller burkar av glas på grund av skaderisken för både djur och människor. Man får inte förvara egna vaser bakom gravstenen eller i någon intilliggande häck.
  • Gravlyktor får användas under perioden 1 oktober till 1 maj. De ska plockas bort för att inte försvåra arbetet under planterings- och växtsäsongen. Det är inte tillåtet att använda marschaller. 

Gravskötseltavtal
Om man inte hinner, kan eller orkar ta hand om graven själv kan församlingen hjälpa till att vårda gravplatsen. I så fall tecknar man ett gravskötselavtal. 

I gravskötselavtalet ingår:

  • Tvätt av gravsten
  • Jordbyte
  • Vårplantering
  • Sommarplantering
  • Granrisdekoration
  • Skötsel och tillsyn

Klicka här för taxa 2022.

Planteringslådor
Planteringslådor finns att köpa på pastorsexpeditionen. En planteringslåda består av en övre och en undre låda. Den övre lådan fylls med jord och den undre med vatten och genom en remsa dras vatten upp till jorden. Detta gör att jorden hålls fuktig och man behöver inte vattna så ofta.

Priser:
Mobilplant planteringslåda 70 x 30 cm pris/st 650 kr
Mobilplant planteringslåda 60 x 40 cm pris/st 650 kr
Mobilplant planteringslåda 40 x 30 cm pris/st 500 kr

Församlingen erbjuder också nedgrävning och montering av planteringslådorna, inklusive planteringsjord, till en kostnad av 450 kr.

Mer information om planteringslådorna hittar du här.

 

Vill du veta mer om gravskötsel, kontakta Mattias Johansson.