GDPR

Läs mer om Dataskyddsförordningen och hur vi hanterar personuppgifter.

Den nya Dataskyddsförordningen, GDPR, började gälla den 25 maj 2018 och ersätter det som tidigare hette Personuppgiftslagen. Den gäller i hela EU och är till för att skydda den enskilda individen vid behandling av personuppgifter. 

Allt som handlar om en specifik person kallas personuppgifter. Det kan vara fotografier, texter, DNA eller annat som gör att man förstår vilken person det handlar om. Vissa saker räknas som känsliga personuppgifter. Det kan vara uppgifter om religion, hälsotillstånd eller politiska åsikter. Sådana uppgifter måste skyddas extra mycket.

Svenska kyrkan har en central databas med register med uppgifter om personer som är medlemmar i Svenska kyrkan.
Kyrkostyrelsen har ett centralt tillhörighetsregister över kyrkotillhöriga med uppgifter om dop, konfirmation och kyrkotillhörighet.
Församlingarna har församlingsregister, som dels innehåller uppgifter om församlingens kyrkotillhöriga, dop och konfirmation, dels uppgifter om personer som deltar i församlingens verksamhet.

Vi som församling erhåller dina personuppgifter för olika verksamheter som du är anmäld till. Allt från namn, adress och telefonnummer hanteras efter GDPR och sparas endast så länge verksamheten pågår. 

Här kan du läsa mer om Dataskyddspolicy och Informationssäkerhetspolicy i Forshedabygdens församling:

 Dataskyddspolicy

 Informationssäkerhetspolicy

 
Forshedabygdens församlings dataskyddsombud är Samuel Lindblad. Om du har frågor når du honom på telefon 0470-77 38 35 eller samuel.lindblad@svenskakyrkan.se