Dannäs kyrka

Dannäs har tidigare hört ihop med församlingarna Tannåker och Bolmsö. Namnen anses höra samman med de tre vikingahövdingarna Dann, Tann och Bolm. Den så kallade Dannässtenen, som finns förvarad i sakristian, påminner om brytningen mellan hedendom och kristendom.
 
Dannäs kyrka byggdes troligen på 1200-talet. Dess norra och södra mur ingår i den nuvarande kyrkan. Kyrkan byggdes på säteriets mark och har därmed varit patronell. Det innebar bland annat att den adlige ägaren till storgodset bestämde vem som skulle vara präst.
 
Kyrkan har många fina inventarier. Några exempel:
  • Den medeltida dopfuntens vattenskål som används än idag.
  • En skulptur av Maria, snidad i trä, är från 1400-talets Lübeck.
  • Triumfkrucifixet, snidat i ek, är från 1500-talet.
  • En handskrift med Tidegärdens sång från 1500-talet, förvaras i Vadstena landsarkiv.
  • Predikstolen är från 1600-talet.
  • Silverkalk och oblatask från 1700-talet.
Altaret i Dannäs kyrka.
I början på 1800-talet byggdes den endast 13 meter långa kyrkan om i dubbel storlek och 1888 gjordes en större restaurering. Under 1900-talet görs även många förändringar i kyrkan.
  • 1942 - kyrkan restaureras och man installerar elvärme.
  • 1954 - en brudkrona överlämnas av arbetskretsar till församlingen. 
  • 1977 - en ny orgel byggs.