Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kärda kyrkogård

Kärda kyrkogård har en ovanlig historia och en delvis mycket lång kontinuitet – här har varit kyrkogård sedan 1200-talet då den första kyrkan i Kärda uppfördes. Kring den äldsta historien är inte mycket känt, men de senaste 150 åren syns tydligt genom olika utvidgningar, tillkomna på ett ovanligt sätt.

Den gamla kyrkan revs 1876 och ersattes av en ny ett hundratal meter väster om den dåvarande kyrkan. Den gamla kyrkoplatsen och kyrkogården övergavs dock inte vilket annars är brukligt utan den fortsatte att användas för begravningar, och tack vare det finns den ännu kvar idag. Kring den nya kyrkan anlades också en ny kyrkogård, frågan är dock hur pass mycket den togs i anspråk från början. Av hävd går det trögt att få folk att begravas på en ny plats där inga andra redan ligger begravda, och på den gamla kyrkogården frilades mycket ny plats när den gamla kyrkan revs.

Att bedöma av bevarade gravvårdar idag fortsatte begravningarna i jämn takt på gamla kyrkogården, även efter att nya kyrkogården hade anlagts. Äldsta bevarade gravvård på kyrkogården närmast kyrkan är från 1893, bortsett från några sekundärt placerade vårdar från 1600-talet och 1700-talet.

Bild: Mattias Johansson
Bild: Mattias Johansson