Foto: Mattias Johansson

Kärda kyrkogård

Kärda kyrkogård har en både lång och ovanlig historia – här har varit kyrkogård sedan 1200-talet då den första kyrkan i Kärda uppfördes.

Kring den äldsta historien är inte mycket känt, men de senaste 150 åren har den utvidgats på olika och något ovanliga sätt.

Den gamla kyrkan revs 1876 och ersattes av en ny ett hundratal meter väster om den dåvarande kyrkan. Den gamla kyrkoplatsen och kyrkogården övergavs dock inte, vilket annars är brukligt, utan fortsatte att användas för gravsättning och tack vare det finns den kvar än idag.

Kring den nya kyrkan anlades också en ny kyrkogård, frågan är dock hur pass mycket den tog i anspråk från början. På den gamla kyrkogården frilades mycket ny plats när den gamla kyrkan revs.

Att bedöma av bevarade gravvårdar idag fortsatte gravsättningarna i jämn takt på den gamla kyrkogården, även efter att den nya hade anlagts.

Äldst bevarade gravvård på kyrkogården närmast kyrkan är från 1893, bortsett från några vårdar från 1600-talet och 1700-talet.

Foto: Mattias Johansson
Foto: Mattias Johansson