Forsheda kyrka

Forsheda kyrka

Den första kyrkan i Forsheda var ett enkelt träkapell. I början av 1300-talet ersattes den av en stenkyrka. Efter 400 år var det dags för renovering då kyrkoherde Torpensis lät rusta upp kyrkan, bland annat med ett vackert klocktorn.
 
I mitten av 1800-talet, när biskop Esaias Tegnér var i Forsheda på visitation, beslutades att bygga en ny kyrka, gemensamt med Torskinge. Torskingeborna protesterade högljutt och till slut fick de behålla sin egen kyrka. 
 
I Forsheda visade sig kyrkans grund stå på en forntida tingsplats. Med hjälp av rikskollekt och många dagsverken av socknens allmoge stod 1866 en ny, stor och ljus kyrka färdig. Den invigdes 1869.
 
Kyrkans inventarier, såsom predikstol, dopfunt, ljuskronor, målningar och mässkrudar härstammar från kyrkans olika epoker och mycket är skänkt till kyrkan av bygdens folk. 
De två klockor som används idag är från 1959 och har följande inskription: "Öppen är nådens port. Kommen till Herrens gårdar... Ps 121:1-2 Jag lyfter mina ögon upp till bergen: varifrån skall min hjälp komma? Min hjälp kommer från Herren som har gjort himmel och jord."