Hånger kyrka

Klockstapeln på gamla kyrkogården i Hånger Foto: Forshedabygdens församling
Vid gamla kyrkogården i Hånger, bredvid gravfältet från vikingatiden, byggdes den första kyrkan, en stenkyrka. Troligen var det på den första hälften av 1100-talet. På 1300-talet ersattes den av en kyrka i ektimmer. Sommartid firas regelbundet gudstjänst på platsen där den gamla kyrkan stod. 
 
Frågan om en ny kyrka i Hånger blev aktuell under 1800-talet. Efter en brand då skolhuset förstördes, klargjordes hur centrum skulle planeras och kyrkan fick nu sin givna plats i ortens norra del. Insamling av frivilliga gåvor och åtskilliga dagsverken har sockenborna lagt ner för att bygga sin kyrka. 1881 stod Hånger kyrka klar att tas i bruk.
 
I kyrkan märks altartavlan, som föreställer Kristus med öppen famn, som är målad av Ludvig Frid. Han utförde vid denna tid ett flertal kyrkliga målningar i södra Sverige. På altarmålningen syns inskriptionen "Kom till mig ni alla som arbetar och är betungade så skall jag ge er ro".
 
Det äldsta av inventarierna är dopfunten som är gjord i sandsten. Kyrksilvret är från 1600-talets början och kan komma från Skåne, alternativt är det ett krigsbyte.
 
Kyrkan har tre klockor varav en är ett arbete av munkarna i Nydala och äldre än 1400-talet. Dess inskrift på latin är "Kristus, din nåd vare med oss. Helgonen ske lov."
 
Kyrkans brudkrona är av förgyllt silver och från 1700-talet.
.