Foto: Mattias

Gravstenar

Gravstenssäkerhet
Församlingen har enligt lag ansvar för att kyrkogården är en säker plats att vistas på både för besökare och personal. Det är gravrättsinnehavarens ansvar att gravplatsen hålls i ett ordnat skick och att gravstenen inte utgör någon risk mot arbetsmiljön och säkerheten på gravplatsen. Detta enligt 7 kap. 30 § i begravningslagen.

Kontrollerna av våra kyrkogårdar är klara och den största delen av de stenar som blev underkända är åtgärdade eller avlägsnade.

Är du gravrättsinnehavare och behöver hjälp med att åtgärda din gravsten, har du rätt att anlita vem du vill.

Forshedabygdens församling hjälper till att säkra er gravsten enligt CGK:s bestämmelser. Priset är 2 700 kr för en normalstor gravsten (80x80 cm). För större gravstenar lämnas offert. Gravstenar som är lägre än 30 cm anses inte utgöra någon risk.

Här kan du läsa mer om Centrala gravvårdskommitténs, CGK:s, bestämmelser:

Introduktion till gravstenssäkerhet

Instruktion till prövningspersonal


Förgyllning, ommålning 
Forshedabygdens församling kan hjälpa dig med förgyllning och ommålning av befintlig text.

Pris: Guldförgyllning 42 kr/tecken         
Målning 32 kr/tecken

I priset ingår tvättning, återmontering och frakt av gravstenen till och från Forsheda där arbetet utförs. 

 

Återanvända gravsten
Istället för att köpa en ny gravsten kan Forshedabygdens församling erbjuda dig att återanvända en gammal gravsten. Det står församlingen fritt att förfoga över återlämnade gravstenar som inte bedöms ha särskilt kulturvärde och istället kan dessa stenar få en ny ägare efter omarbetning. Bra för miljön och för kulturmiljön!


Tvätt av gravsten
Forshedabygdens församling erbjuder miljövänlig tvättning av gravstenar. Vi använder enbart vatten och högtryckstvätt, kompletterad med manuell borstning på känsliga partier som till exempel förgyllningar. Om du önskar gravstenstvätt, anmäl detta till pastorsexpeditionen, telefon 0370-813 70 eller kyrkogårdschef Mattias Johansson före den 1 april. Pris: 300 kr. 
(För dig som har skötselavtal ingår gravstenstvätt i avtalet)

Har du frågor eller vill ha ytterligare information angående gravar eller gravstenar, kontakta Mattias Johansson.