Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Körer

Körsång är hälsofrämjande och ger livsglädje - man blir lycklig av att sjunga. Kom med och sjung med oss!

nya möjligheter på körfronten!

En ny kör
I och med att vår kantor och körledare Gudrun Seifert har gått i pension kommer det att se annorlunda ut med körerna i vår församling till hösten 2019.

Istället för körerna i Forsheda, Torskinge och Kärda-Hånger kommer det att finnas en kör som inte är ”ortsbunden” och som kommer att sjunga på olika högtider och gudstjänster runt om i församlingen. Eftersom Forsheda församlingshem ligger mitt i församlingen är det där som kören kommer att träffas för att öva. Kören kommer att få ett nytt namn, ett namn som inte knyter an till någon av församlingens orter. Körledare är Sofia Bertilsson.

Dannäs kyrkokör
Kören i Dannäs kommer att finnas kvar som förut och leds även i fortsättningen av Birgit Andersson. Övningarna är på måndagar kl. 19 i Dannäs församlingshem. 

 

Välkommen till vilken av våra körer du önskar, oavsett var i församlingen du bor! Har du frågor så kontakta oss gärna!

Sofia Bertilsson

Sofia Bertilsson

Forshedabygdens församling

Kantor

Birgit Andersson

Birgit Andersson

Forshedabygdens församling

Kantor