Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Körer

Körsång är hälsofrämjande och ger livsglädje - man blir lycklig av att sjunga. Kom med och sjung med oss!

Forsheda-Torskinge kyrkokör

Vi övar på torsdagar kl. 19.00, ungefär varannan gång i Forsheda respektive Torskinge församlingshem.

Ledare: Sofia Bertilsson

Sofia Bertilsson

Sofia Bertilsson

Forshedabygdens församling

Kantor

Dannäs kyrkokör

Vi övar på måndagar kl. 19.00 i Dannäs församlingshem.

Ledare: Birgit Andersson

Birgit Andersson

Birgit Andersson

Forshedabygdens församling

Kantor

Kören tre stämmor

Vi övar på tisdagar kl. 19.00. Udda veckor i Kärda församlingshem och jämna veckor i Hånger församlingshem.

Ledare: Gudrun Seifert

Gudrun Seifert

Gudrun Seifert

Forshedabygdens församling

Kantor

MANSKÖREN

Manskören sjunger upp några gånger per termin runt om i församlingen. Vi träffas två till tre gånger för att öva inför varje framträdande.
Välkommen att höra av dig om du vill veta mer!

Ledare: Sofia Bertilsson

Sofia Bertilsson

Sofia Bertilsson

Forshedabygdens församling

Kantor