Körer

Körsång är hälsofrämjande och ger livsglädje - man blir lycklig av att sjunga. Kom med och sjung med oss!

Kören Harmonica
Kören Harmonica träffas i Forsheda församlingshem. Vi är ett drygt 30-tal sångare, kvinnor och män i olika åldrar, som sjunger en blandad repertoar av sånger från olika stilar och genrer. Kören sjunger upp på olika högtider och gudstjänster runt om i församlingen. Körledare är Sofia Bertilsson. 

Dannäs kyrkokör
Kyrkokören i Dannäs träffas i Dannäs församlingshem. Kören består av ett 15-tal sångare, både kvinnor och män. Vi sjunger en blandad klassisk kyrkokörsrepertoar och anordnar ibland även caféer och musikgudstjänster, så kallade ”Hela kyrkan sjunger” i Dannäs kyrka. Körledare är Birgit Andersson. 

Vi hoppas att vi ska kunna starta upp vår körveksamhet igen till hösten! Håll utkik här på hemsidan och i annonsering. Har du frågor så kontakta oss gärna!

Sofia Bertilsson

Sofia Bertilsson

Forshedabygdens församling

Kantor

Birgit Andersson

Birgit Andersson

Forshedabygdens församling

Kantor