Vigsel

Går ni i giftastankar? Att gifta sig är att ge varandra löftet om att dela glädje och sorg i en livslång gemenskap.

Den kyrkliga vigseln präglas av den kristna uppfattningen att äktenskapet är en Guds gåva och ett heligt förbund. Att vigas i kyrkan med bön, psalmsång och Guds välsignelse stärker gemenskap och samhörighet.

För att vigas enligt Svenska kyrkan ordning måste minst en av er vara medlem i Svenska kyrkan. Via Skatteverket gör ni en ansökan om hindersprövning som lämnas till prästen före vigseln. Tillsammans med präst och musiker planeras vigselgudstjänstens innehåll, som val av texter, löften, psalmer och musik. 

Har ni frågor eller vill boka vigsel, kontakta Maria Svensson.

Maria Svensson

Forshedabygdens församling

Vaktmästare i kyrkor och församlingshem