Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Vigsel

Går ni i giftastankar? Att gifta sig är att ge varandra löftet om att dela glädje och sorg i en livslång gemenskap.

Den kyrkliga vigseln präglas av den kristna uppfattningen att äktenskapet är en Guds gåva och ett heligt förbund. Att vigas i kyrkan med bön, psalmsång och Guds välsignelse stärker gemenskap och samhörighet.

För att vigas enligt Svenska kyrkan ordning måste minst en av er vara medlem i Svenska kyrkan. Via Skatteverket gör ni en ansökan om hindersprövning som lämnas till prästen före vigseln. Tillsammans med präst och musiker planeras vigselgudstjänstens innehåll, som val av texter, löften, psalmer och musik. 

Har ni frågor eller vill boka vigsel, kontakta Maria Svensson på telefon 0370-813 71 eller via pastorsexpeditionen 0370-813 70.