18 anledningar att vara medlem

Alla som är folkbokförda i Sverige betalar begravningsavgift. Som medlem i Svenska kyrkan betalar du också en kyrkoavgift, där den största delen går till din lokala församling. Tack för att du betalar kyrkoavgiften - ditt medlemskap gör skillnad!

Nästan alla som lever i Sverige kommer någon gång i livet i kontakt med Svenska kyrkan. Det kan vara när livet är som bräckligast eller absolut bäst - och allt där emellan. Oavsett när mötet med Svenska kyrkan sker ska det lyfta, stärka och ge hopp. Kyrkan är en plats att vara stolt över och det är du som medlem som gör det möjligt!

Som medlem i Svenska kyrkan betalar du en kyrkoavgift. Hur mycket du betalar beror dels på din inkomst och dels på vilken församling du tillhör. Din kyrkoavgift går bland annat till; 

 1. Kyrkans öppna förskola och andra aktiviteter där barn och deras föräldrar kan mötas.
 2. Hembesök och sjukbesök för att stötta sjuka eller männsikor i kris.
 3. Gudstjänster för alla livets glädjeämnen och sorger, förtvivlan och hopp.
 4. Gemenskapsträffar för äldre och ensamma.
 5. Jourhavande präst.
 6. Arbete i krissituationer med lokala kriscentrum och samtalsstöd mm.
 7. Själavårdssamtal när livet känns tufft och man behöver någon att prata med.
 8. Olika projekt för stöd till människor i arbetslöshet.
 9. Ett rikt musikliv med körer och musiker.
 10. Underhållet av våra kyrkobyggnader och kulturarv.
 11. Stöd till människor på flykt, både i Sverige och utomlands.
 12. Stöd till de som sörjer.
 13. Stöd till människor som är nya i Sverige att komma in i samhället.
 14. Tillfälligt ekonomiskt stöd när det verkligen krisar.
 15. Stöd till svenskar som befinner sig utomlands.
 16. Stöd till vård, försvar, universitet och fängelser.
 17. Bidrag till Svenska kyrkans internationella arbete vid katastrofer och till biståndsprojekt.
 18. Verksamhet för barn och ungdomar i olika åldrar.

 
Är du redan medlem? Tack för att du är med.

Om inte - tycker du att kyrkan står för något gott? Då är du välkommen som medlem för att ta del av allt det som kyrkan erbjuder och för att stötta kyrkan i dess uppdrag.

Bli medlem i Svenska kyrkan