Kista
Foto: Sofia Bertilsson

Begravning

När en familjemedlem, släkting eller vän dör är det viktigt att få ta ett sista farväl. I kyrkan gör vi det i en begravningsgudstjänst då vi överlämnar den som dött till Gud.

När någon närstående dör innebär det stora förändringar i tillvaron för anhöriga och vänner. Mitt i all sorg är det många praktiska saker som skall tas om hand och en begravning ska planeras. Som församling vill vi finnas som hjälp och stöd i denna svåra tid.
 
Själaringning och tacksägelse
För den som varit medlem i Svenska kyrkan äger själaringning rum, vanligtvis kl. 10 närmaste vardag efter dödsfallet. Vid någon av församlingens gudstjänster har man också tacksägelse. Det innebär att den avlidnes namn läses upp, kyrkklockorna ringer och församlingen ber en kort bön för de sörjande.  
 
Begravningsgudstjänst
Som anhörig kan du få hjälp med planering inför en begravning. Begravningsbyrån hjälper till med att lösa praktiska frågor som till exempel kista, urna och transporter. Tillsammans med präst och kyrkomusiker kan du prata om och planera begravningsgudstjänstens innehåll och tillsammans välja musik, psalmer och texter. 
 
Bårtäcke
Ett bårtäcke är en vävnad eller ett stycke broderat tyg som läggs över kistan under begravningsgudstjänsten. Forshedabygdens församling har två bårtäcken som finns till utlåning (se bilder längst ner på sidan).
 
Minnesstund
I anslutning till begravningsgudstjänsten kan anhöriga och vänner samlas till en minnesstund. Den kan hållas i hemmet, i ett församlingshem eller i annan lokal och kan vara en stund att minnas tillsammans och samla sina intryck. Det kan ges möjlighet att läsa dikter eller spela musik som kanske inte fick plats under begravningsgudstjänsten i kyrkan. 
 
Svenska kyrkans ansvar
Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten. Det betyder att kyrkan ansvarar för gravplats, gravsättning, kremering och upplåter lokal för begravning. Detta betalas genom begravningsavgiften som alla betalar oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan eller inte. Om den avlidne var medlem i Svenska kyrkan är även kyrkans övriga tjänster gratis. 
 
 
Har ni frågor, vill anmäla dödsfall eller boka begravning, kontakta Maria Svensson eller pastorsexpeditionen telefon 0370-813 70. 
Församlingens bårtäcke.