Kärda kyrka

Kärda kyrka

Kärda socken har varit bebyggd sedan lång tid tillbaka. Kristendomen fick sitt genombrott här i början av 1000-talet. Den första kyrkan som byggdes var troligen en enkel träkyrka.
 
Den första stenkyrkan som var församlingskyrka fram till 1876 låg några hundratal meter öster om den nuvarande på den gamla kyrkogården. Den gamla kyrkans totala längd var ca 28 meter, 10 meter bred och till takåsen 11 meter.
 
I mitten av 1800-talet började kyrkan bli för trång och samtidigt behövde den renoveras. Folkmängden hade ökat markant och både kyrkan och kyrkogården var för liten. Den 2 september 1863 blev kyrkan nedsynt vid en prostvisitation. År 1873 var ritningarna klara till en ny kyrka som förlades några hundra meter väster om den gamla kyrkan. Efter ett anbud på 9000 kronor fick byggmästare Anders Larsson i Slätteryd i uppdrag att stå för byggandet. Hela församlingen var engagerad efter förmåga genom dagsverke eller leverans av material. 1876 stod kyrkan klar. 
 
Kyrkans altartavla från 1891, som föreställer Kristi uppståndelse, är en kopia av artisten Fredrik Krebs, Lund. Originalet finns på Fredriksborgs slottsmuseum i Hillerö, Danmark, och är målad av den danske målaren C. H. Block. 
 
Dopfunten är från den gamla kyrkan och tillverkad i röd, delvis polerad, sandsten. Dopfatet i dopfunten är från 1600-talets mitt och gjort av mässing. 
 
Kyrkan har två klockor. Lillklockan, som är omgjuten 1801, har flera inskriptioner. På den övre kanten står det: ”Min vän med hjärtat dyrka Gud. Han dyrkas ej med tomma ljud.
På Storklockan, som är omgjuten 1809 och 1934, står det: ” Kom Christerliga folk när du mitt ljud får höra, låt Herrans ord din själ till tro och bättring röra. Wis den i helig dygd mot Gud och nästan så, skall du på din domedag glad och frimodig stå.” 
 
Av kyrkans olika nattvardskärl, de flesta i silver, är många av delarna daterade till 1600-talet. Det finns även många ljusstakar i både tenn, järn, malm och silver, en brudkrona i förgyllt silver, samt ett timglas från 1700-talets mitt av mässing för fyra glas på hållare av snidat och förgyllt trä.