Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Eds församling

Svenska kyrkan i Eds församling i Upplands Väsby kommun. Nedan finner du något av det som är aktuellt i vår församling. Klicka på de blå rubrikerna för att läsa mer!

Eds församlings kyrkokör för vuxna - Edskören - välkomnar nya sångare. Vi övar torsdagar kl. 18,30 - 20,00 i Eds församlingsgård, Lövstavägen 6. Fika finns för dig som kommer direkt från jobbet. Kontakta Erik Wadman, på tfn. 08-588 918 52, eller dyk upp till ett övningstillfälle. Vi startar vårterminen torsdag 24 januari 2019.

kyrkokören Edskören välkomnar nya sångare

Eds församlings kyrkokör för vuxna - Edskören - välkomnar nya sångare. Vi övar torsdagar kl. 18,30 - 20,00 i Eds församlingsgård, Lövstavägen 6. Fika finns för dig som kommer direkt från jobbet. Kontakta Erik Wadman, på tfn. 08-588 918 52, eller dyk upp till ett övningstillfälle. Vi startar vårterminen torsdag 24 januari 2019.

Eds församlings öppna förskola i Runby är en omtyckt samlingspunkt. I församlingsgården på Lövstavägen 6 fylls bottenvåningen av barnjoller och vuxenprat. Vi öppnar upp för vårterminen tisdag 24 januari 2019.

Öppna förskolan i Runby

Eds församlings öppna förskola i Runby är en omtyckt samlingspunkt. I församlingsgården på Lövstavägen 6 fylls bottenvåningen av barnjoller och vuxenprat. Vi öppnar upp för vårterminen tisdag 24 januari 2019.

Genom lugna rörelser bygger, stärker och stretchar Qigong kroppen samtidigt som den tränar upp den mentala förmågan till lugn och ro, fokusering och koncentration. 
Drop in tisdagar under terminstid (för datum, klicka här!)

Drop in Qigong på tisdagar

Genom lugna rörelser bygger, stärker och stretchar Qigong kroppen samtidigt som den tränar upp den mentala förmågan till lugn och ro, fokusering och koncentration. Drop in tisdagar under terminstid (för datum, klicka här!)

Sexagesima eller reformationsdagen

Sexagesima (latin ’den sextionde’) eller Reformationsdagen betecknar andra söndagen i förfastan.

Tema

Det levande ordet

Liturgisk färg

Violett eller blå

Altardekoration

På altaret ställer vi blå eller violetta blommor och vi tänder två ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Psaltaren kapitel 119, vers 129-135

Underbara är dina lagbud, därför lyder jag dem. När dina ord öppnar sig ger de ljus, åt de oerfarna ger de förstånd. Jag lyssnar begärligt, med öppen mun, ty jag längtar efter dina bud. Vänd dig till mig och visa mig nåd, som du gör med dem som älskar ditt namn. Led mina steg, som du har lovat, låt ingen ondska få makt över mig. Befria mig från människors förtryck, så att jag kan följa dina befallningar. Låt ditt ansikte lysa över din tjänare och lär mig dina stadgar.

Epistel

Romarbrevet kapitel 10, vers 13-17

Var och en som åkallar Herrens namn skall bli räddad. Men hur skall de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Hur skall de kunna tro på den som de inte har hört? Hur skall de kunna höra utan att någon förkunnar? Hur kan någon förkunna utan att vara utsänd? Det står skrivet: Skönt ljuder stegen av dem som bär bud om goda ting. Men alla lyssnade inte till budskapet. Ty Jesaja säger: Herre, vem satte tro till det vi förkunnade? Så bygger tron på förkunnelsen och förkunnelsen på Kristi ord.

Evangelium

Evangelium enligt Johannes kapitel 7, vers 40-52

Några i hopen som hörde detta sade: ”Han måste vara Profeten”, och några sade: ”Han är Messias.” Men andra sade: ”Inte kommer väl Messias från Galileen? Säger inte skriften att Messias skall vara av Davids ätt och komma från Betlehem, byn där David bodde?” Så blev hopen oenig om honom. 44Några ville gripa honom, men ingen lyfte sin hand mot honom. När deras folk kom tillbaka frågade översteprästerna och fariseerna: ”Varför har ni inte tagit hit honom?” De svarade: ”Aldrig har någon människa talat som han.” Då sade fariseerna till dem: ”Har ni också blivit vilseledda? Finns det någon i rådet eller bland fariseerna som tror på honom? Men den stora hopen, som inte kan lagen, den är förtappad.” Nikodemos, som själv satt i rådet och som tidigare hade sökt upp Jesus, sade: ”Inte dömer väl vår lag någon utan att man först har hört honom och tagit reda på vad han gör?” De svarade: ”Är kanske du också från Galileen? Se efter i skriften, så skall du finna att ingen profet kommer från Galileen.”

Psaltaren

Psaltaren kapitel 33, vers 4 - 9

Herrens ord är att lita på, han handlar alltid trofast. Rätt och rättfärdighet älskar han, Herrens kärlek fyller hela jorden. Genom Herrens ord blev himlen till och rymdens här på hans befallning. Som i en lägel samlade han havet och lade djupens vatten i säkert förvar. Må hela jorden bäva inför Herren, alla som bor där frukta honom. Han talade och allt blev till, han befallde och det skedde.