Meny

Eds församling

Svenska kyrkan i Eds församling är en av tre församlingar i Upplands Väsby kommun.

Vi förstår att alla längtar efter att gå till kyrkan och mötas, men i dessa tider får vi försöka hitta alternativ. Biskop Andreas har i ett brev till sina kyrkoherdar påtalat att vi alla måste tänka på de riskgrupper som finns i samhället.  Klicka här och läs mer.

Riskgrupper - undvik att gå till kyrkan

Vi förstår att alla längtar efter att gå till kyrkan och mötas, men i dessa tider får vi försöka hitta alternativ. Biskop Andreas har i ett brev till sina kyrkoherdar påtalat att vi alla måste tänka på de riskgrupper som finns i samhället. Klicka här och läs mer.

Nya information har kommit som påverkar oss som gudstjänstfirande församling.
Klicka här och läs mera

Max 50 personer i gudstjänster

Nya information har kommit som påverkar oss som gudstjänstfirande församling. Klicka här och läs mera

Eds församling följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger för att förhindra smittspridning av coronavirus. Här kan du snabbt se vilka aktiviteter som är inställda eller ändrade i Eds föramling.

Inställda och ändrade aktiviteter

Eds församling följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger för att förhindra smittspridning av coronavirus. Här kan du snabbt se vilka aktiviteter som är inställda eller ändrade i Eds föramling.

Folkhälsomyndigheten har höjt risken för samhällspridning av Coronavirus till mycket hög. Eds församling vidtar därför åtgärder i församlingens verksamhet för att begränsa smittospridning. Klicka på texten för att läsa mer om dessa åtgärder.

Coronaviruset och dess påverkan på Eds församlings verksamhet

Folkhälsomyndigheten har höjt risken för samhällspridning av Coronavirus till mycket hög. Eds församling vidtar därför åtgärder i församlingens verksamhet för att begränsa smittospridning. Klicka på texten för att läsa mer om dessa åtgärder.

Eds församling stänger sin expeditionen för externa besök, men utökar i gengäld telefontiderna att gälla måndag till fredag kl. 10-12. Ring oss på 08-588 918 50!

Expeditionen utökar sin tillgänglighet på telefon

Eds församling stänger sin expeditionen för externa besök, men utökar i gengäld telefontiderna att gälla måndag till fredag kl. 10-12. Ring oss på 08-588 918 50!

Församlingsexpeditionen är öppen för samtal måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag kl. 10-12. Bokningar av dop, vigsel och begravning görs via via våra webbformulär eller tfn. 08-588 918 50. Församlingens fax-nummer är 08 588 918 69.

Ta kontakt!

Församlingsexpeditionen är öppen för samtal måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag kl. 10-12. Bokningar av dop, vigsel och begravning görs via via våra webbformulär eller tfn. 08-588 918 50. Församlingens fax-nummer är 08 588 918 69.

Eds kyrka är öppen för besök

Vår stävan är att hålla yrkan öppen några timmar varje dag. Det är inte praktiskt genomförbart alla dagar, men ambitionen är att hålla öppet: 

  • Måndagar - Fredagar: 7.30 - 15.30
  • Lördagar 11 - 15.30
  • Söndagar 10 - 14.30

Vill du vara säker på att kyrkan är öppen när du besöker vår kyrkogård rekommenderar vi att du ringer våra vaktmästare på telefon 08-58891860 (dagtid)

Vill du vara säker på att kyrkan är öppen? Ring då 08 588 918 60 Bild: Annika Andersson

Vi ställer inte in, vi ställer om!

Femte söndagen i fastan - passionstiden börjar

Den kristna fastetiden är förberedelsetiden för påsken. Under fastetiden följer vi vägen Jesus går, genom lidandet, döden, mot uppståndelse och nytt liv.

Tema

Försonaren

Liturgisk färg

Violett

Altardekoration

På altaret ställer vi röda blommor och vi tänder två ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning

Fjärde Moseboken kapitel 21, vers 4-9

De bröt upp från berget Hor i riktning mot Sävhavet för att gå vägen runt Edom. Under vandringen blev folket otåligt och klandrade både Gud och Mose: ”Varför har ni fört oss ut ur Egypten för att dö i öknen? Här finns inget att äta och dricka. Vi är utleda på den usla maten.” Då skickade Herren ormar mot folket, giftormar som bet israeliterna så att många av dem dog. Folket kom till Mose och sade: ”Vi syndade när vi klandrade Herren och dig. Be till Herren att han tar bort ormarna från oss.” och Herren sade till Mose: ”Gör en orm och sätt upp den som ett fälttecken. Var och en som blir biten skall se på den, så får han leva.” Och Mose gjorde en orm av koppar och satte upp den som ett fälttecken. Den som blev biten av en orm såg på kopparormen, och då fick han leva.

Epistel

Första Johannesbrevet kapitel 1, vers 8-10, kapitel 2, vers 1-2

Om vi säger att vi är utan synd bedrar vi oss själva, och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat gör vi honom till lögnare, och hans ord finns inte i oss. Mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte skall synda. Men om någon syndar har vi en som för vår talan inför Fadern, Jesus Kristus som är rättfärdig. Han är det offer som sonar våra synder och inte bara våra utan hela världens.

Evangelium

Johannesevangeliet kapitel 3, vers 11-21

Sannerligen, jag säger dig: det vi vet förkunnar vi, och det vi har sett vittnar vi om, men ni tar inte emot vårt vittnesbörd. Om ni inte tror när jag talar till er om det jordiska, hur skall ni då kunna tro när jag talar till er om det himmelska? Ingen har stigit upp till himlen utom den som stigit ner från himlen: Människosonen. Liksom Mose hängde upp ormen i öknen, så måste Människosonen upphöjas för att var och en som tror på honom skall ha evigt liv. Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte har trott på Guds ende sons namn. Och detta är domen, att när ljuset kom in i världen, då älskade människorna mörkret mer än ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Den som gör det onda avskyr ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte skall avslöjas. Men den som handlar efter sanningen, han kommer till ljuset, för att det skall bli uppenbart att han gör vad Gud vill.”

Psaltaren

Psaltaren psalm 103, vers 8-14

Barmhärtig och nådig är Herren, sen till vrede och rik på kärlek. Han går inte ständigt till rätta med oss, hans vrede varar inte för evigt. Han handlar inte mot oss som vi förtjänat, han ger oss inte våra synders lön. Ty så hög som himlen välver sig över jorden, så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom. Så långt som öster är från väster, så långt från oss förvisar han vår synd. Som en far visar ömhet mot barnen, så visar Herren ömhet mot dem som fruktar honom. Ty han vet hur vi är skapade, han minns att vi är mull.