Stigluckan vid Eds kyrka
Foto: Annika Andersson

Eds församling

Eds församling är en av tre svenskkyrkliga församlingar i Upplands Väsby. Här har människor i århundraden samlats till söndagens bön och lovsång, i glädje och sorg under livets alla skiften. Vi är även en nutida och närvarande kyrka i Eds församling som omfattar Upplands Väsbys västra del, från kommungränsen mot Järfälla i väst mot järnvägen i öst.

Eds församlings öppettider

From 18 januari 2023 har onsdagar ändrad telefontid

En barnhand håller en glaskula som föreställer en jordglob.

Internationella gruppen i Ed

Ingen kan göra allt men alla kan göra något. Vi lever under samma himmel, men förutsättningarna för våra liv varierar beroende på var vi föds.

Klockargården - Eds församlingsexpedition

I den fantastiska Klockargården som ligger jämte kyrkan ligger församlingsexpeditionen. Klockargården har tidigare använts till olika kyrkliga tillställningar men används idag som kontor tills vidare. Besöksadress: Eds kyrkväg 4, 194 91 Upplands väsby

Eds kyrkogård

Begravningsverksamhet

Eds församling inom Svenska Kyrkan är begravningshuvudman och ansvarig för begravningsfrågorna inom territoriet. Kyrkorådet utövar detta ansvar och kontrolleras av begravningsombudet, utsett av Länsstyrelsen. Till sin hjälp har kyrkorådet ett kyrkogårdsutskott.

Ordningsföreskrifter Kyrkogården

För allas trevnad är det viktigt att vi följer de ordningsföreskrifter som ställts upp för de olika delarna av vår kyrkogård. Här nedan följer de viktigaste punkterna. Har du synpunkter eller idéer kring detta är du välkommen att meddela antingen vaktmästarna, vår expedition eller direkt till kyrkogårdsnämnden. Vi planerar även att sätta upp en förslagslåda vid grindarna till Östra delen av kyrkogården.

Askgravlund

Eds kyrkogårds askgravlund, avsett för gravsättning av aska efter avlidna, ligger på den delen av kyrkogården som vetter ner mot Edsjön. Området runt pelarna omges av perenner och körsbärsträd, vilka sköts av kyrkogårdsförvaltningen.

Gravskötsel

Ansvaret för den allmänna skötseln av begravningsplatsen ligger hos kyrkogårdsförvaltningen. Gravrättsinnehavaren ansvarar för skötsel på den enskilda gravplatsen/gravrätten. Gravskötsel ingår alltså inte i begravningsavgiften. Eds församling erbjuder gravskötsel, både löpande avtal och skötsel av perenna växter.

Ljuständningsavtal

Eds församling erbjuder avtal om ljuständning på gravar på Eds kyrkogård. Ljuständningsavtalet gäller tre helger om året och det kan även göras extra ljuständningar för fler tillfällen t ex fars-/morsdag, påskhelgen eller egna bemärkelsedagar.

Kollekter Eds församling 2023

Du har alltid möjlighet att vara med och bidra till kollekter även om du inte deltar i gudstjänst! Läs vidare för att se vilka ändamål som är aktuella respektive söndag. Skicka ditt bidrag via Eds församling Swish 123 067 1958. Märk din betalning med "kollekt" och datum för kollekten. Tack för din gåva!

Bli medlem i Svenska kyrkan

Som medlem möjliggör du att vi kan fira gudstjänst, ordna mötesplatser, barn- och ungdomsaktiviteter, ha musikverksamhet med mera men även att stödja medmänniskor i din lokala församling och i utlandet.

Ta kontakt med Eds församling!

Församlingsexpeditionen finner du i Klockargården som ligger jämte Eds kyrka. Adressen dit är: Eds kyrkväg 4 194 91 Upplands väsby. Önskas telefonkontakt nås och expeditionerna nås säkrast måndag, tisdag, torsdag och fredag kl. 10-12, onsdagar 13-15 på tfn. 08-588 918 51 (för dop och vigsel) och 08-588 918 63 (för begravning).

En kvinna läser hemma i soffan. På soffbordet framför henne står tända ljus och ett kors.

Tid med Gud hemma

Vill du stilla dig en stund inför Gud? Du kan be och hålla din egen andakt eller meditation där du är. Eller fira en enkel gudstjänst hemma hos dig. Via nätet kan du också ta del av gudstjänster och andakter.

Jourhavande präst

Behöver du någon att prata med? Att få dela sina tankar med någon kan göra skillnad. Jourhavande präst lyssnar, och det som sägs stannar mellan er. Du kontaktar Jourhavande präst via telefon, digitalt brev eller chatt.

Be en bön, tänd ett ljus

På bönewebben kan du be en bön eller tända ett ljus. Kanske för en närstående eller någon långt bort. Någon frisk eller någon sjuk. För dig själv eller för någon annan.

Bethany Home i Malaysia

Kollekt samlas regelbundet in till Bethany Home i Malaysia

Eds diakonala hjälpkassa

Kollekt samlas regelbundet in till Eds diakonala hjälpkassa

Närbild på en ung kvinna med uppsatt hår, som håller i ett paraply.

Tankar inför helgen – präster funderar utifrån söndagens texter

"Egentligen borde Maria inte alls passa in i vår kyrka idag. Nej inte i samhället över huvud taget. Vi kanske skall stryka Jungfru Maria? Vi lever ju trots allt på 2000-talet." Läs Tankar inför helgen.

Dataskyddsförordningen

Den nya dataskyddsförordningen, GDPR, gäller i hela EU och syftar till att stärka skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter.