Stigluckan vid Eds kyrka
Foto: Annika Andersson

Eds församling

Eds församling är en av tre svenskkyrkliga församlingar i Upplands Väsby. Här har människor i århundraden samlats till söndagens bön och lovsång, i glädje och sorg under livets alla skiften. Vi är även en nutida och närvarande kyrka i Eds församling som omfattar Upplands Väsbys västra del, från kommungränsen mot Järfälla i väst mot järnvägen i öst.

Funderar du på konfirmation? Kom och träffa våra konfirmander och ledare

Här kan du läsa om kyrkovalet den 19 september

Det senaste från Eds församling

Skördefest 10 oktober.

Efter Gudstjänsten i kyrkan blir det skördefest i Klockargårdens trädgård med försäljning till förmån för Bethany Home. Bidrag till försäljningen (frukt, bär, grönsaker, blommor, bröd, konserver, snidade saker med mera) lämnas vid Eds klockargård, före gudstjänsten. Alternativt kontakta Leena Bodefjäll för inlämning under veckan för, nås på leena.bodefjall@svenskakyrkan.se

Oskar Lager framför grönskande träd

Kom igen, det blir kul!

Hösten 2019 startades föreningen Svenska Kyrkans Unga i Eds församling (SKUiED). På grund av Coronapandemin har de fått ligga lite lågt med fysiska träffar. De hoppas dra igång på allvar under hösten 2021.

En man och en kvinna på ett kyrktak

Eds kyrka behöver snart ett nytt tak.

Det kan tyckas vara långt till år 2023 men för den som har ansvar för kulturhistoriska värden gäller det att vara ute i god tid.