Ett barn doppar handen i dopkärlet
Foto: Louise Hedberg /IKON

Dop - början på något nytt

Dopet är början på något nytt i livet, oavsett om det är ett barn eller en vuxen som döps. Dörren öppnas till en större gemenskap där vi människor hör ihop, med varandra och med Gud.

Dopet är Guds gåva till oss människor, när vi döps omsluts vi i det sammanhang av villkorslös kärlek som vi får av Gud. Det är en vattenstämpel, ett tecken på att vara känd av Gud. Som döpt får man en tillhörighet till de troendes tradition och blir medlem i kyrkan, både i den världsvida och i den lokala församlingen. För att få bli döpt i Svenska kyrkan ställer vi varken krav på ställningstagande eller mäter tro. Det viktiga är inte hur stark din tro är utan att Gud tror på dig. Dopet är ett tecken på det.

Alla omfattas av Guds kärlek

Enligt kristen tro är alla människor skapade till Guds avbild och omfattas av Guds kärlek, oavsett religion och tro. Det finns inga åldersgränser för dop.
För att konfirmeras behöver du vara döpt, därför döps en del i samband med sin konfirmation. För den vuxne kan dopet vara en markering för sig själv och andra att man vill leva som kristen och ingå i den gemenskapen.
Det är ett mirakel varje gång en ny människa föds och dopet kan vara ett sätt att säga tack för livet inför Gud. Barnet får inte sitt namn vid dopet men namnet är viktigt. Det nämns tillsammans med Guds namn. Dopet är Guds löfte om att vara med under livets alla dagar.

Dopsamtal

Inför ett dop träffar man prästen i ett dopsamtal. Prästen berättar om dopets mening och går igenom hur dopet går till. Som regel innehåller ett dop två eller tre psalmer, varav en kan uteslutas eller bytas ut mot exempelvis en solosång eller diktläsning. Tillsammans med präst och kyrkomusiker bestämmer ni vilka psalmer och andra sånger som ska vara med.
Vid dopet delas dopbevis och dopljus ut. Alla dop är kostnadsfria. Församlingen har dopklänningar att låna som brukar passa barn i åldern 4-5 månader.

Ring eller maila vår expedition för att boka tid för dop eller om du har andra frågor.

08-588 918 51

eds.forsamling@svenskakyrkan.se

Välkomna!

Svenska kyrkan äger fri nyttjanderätt

Dop - praktiska frågor

Boka tid, ha dopsamtal, välja musik, faddrar. Det är några praktiska detaljer som måste lösas innan dopet. Men det behöver inte vara komplicerat. Dopet är en gåva!