En väg genom en trädallé
Foto: Maria Svensk /IKON

Dop, bröllop, och begravning

Vi delar tro och liv vid livets stora händelser.

Expeditionen på Eds kyrkväg 2 (i Klockargården mittemot Eds kyrka) har telefontid mån-fre 10–12 förutom onsdag 13–15. 

För grav- och begravningsärenden tfn. 08-588 918 63 
Epost: eds.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se.

Bokning av dop och vigsel, samt övriga församlingsärenden tfn. 08-588 918 51
Epost: eds.forsamling@svenskakyrkan.

Ett barn doppar handen i dopkärlet

Dop - början på något nytt

Dopet är början på något nytt i livet, oavsett om det är ett barn eller en vuxen som döps. Dörren öppnas till en större gemenskap där vi människor hör ihop, med varandra och med Gud.

Bröllop

Genom vigseln förenas två personer i äktenskapet. De lovar att med varandra i livslång trohet dela livets glädje och sorg. Den kärlek som förverkligas i äktenskapet är ett tecken på Guds kärlek. Grundläggande för äktenskapet är de ömsesidiga löftena och ett offentligt uttryckt samtycke.

Begravning

Vid begravningsgudstjänsten får du möjlighet att ta avsked av den döde, tacka för det den betytt för dig och överlämna personen i Guds händer.