Ljuständningsavtal

Från och med vintersäsongen 2010/11 kan vi erbjuda avtal om ljuständning på gravar på Eds kyrkogård. Blankett finner du under länken här intill eller så ringer du till vår expedition och får hjälp med detta.

Avtal om ljuständning kan tecknas för vinterperioden 1 oktober - 30 april och det går även bra att teckna avtal för flera år på en gång.
Vi sätter ut 2½ dagars ljus på graven, antingen med eller utan gravlykta. Församlingen tillhandahåller lyktan och ser också till att den och ljusen tas bort från graven efter periodens slut.
De helger som ett grundavtal inkluderar är Allhelgonahelgen, Julhelgen och Nyårshelgen. Vill du tända ljus vid fler tillfällen, t ex Fars dag, Påskhelgen eller egna bemärkelsedagar går det alldeles utmärkt att teckna tilläggsavtal.
Avtal kan tecknas såväl av gravrättsinnehavaren som övriga anhöriga var för sig. Vi fakturer dessa avtal innan perioden börjar och är det flerårsavtal faktureras hela perioden vid samma tillfälle.
Avtalet tecknas i två exemplar och parterna tar var sitt undertecknat exemplar.

Har du några frågor kring detta är du varmt välkommen att kontakta vår expedition eller prata med vaktmästarna på kyrkogården.