Eds kyrka
Foto: Eds församling

Eds kyrkas öppethållande

Eds kyrka är vanligen stängd för besök. Du kan dock kontakta oss om du har önskemål om att kyrkan öppnas för enskild andakt, på tider då personal finns tillgänglig för detta.

Eds kyrka är en populär kyrka för dop, vigsel och begravning, och som regel firas söndagens gudstjänst i kyrkan. Övriga tider är kyrkan stängd för besök.

Om du vill att kyrkan öppnas för dig kan du kontakta församlingens vaktmästare.  Under de tider de tjänstgör har de möjlighet att öppna kyrkan så att du ska kunna tända ljus och njuta av en stunds stillhet och enskild andakt. 

Vaktmästarna nås på telefonnummer: 08-588 918 60 säkrast måndag till fredag kl. 8 - 15, förutom för lunch kl. 12-13.