Foto: Johan Nilsson

Rutiner vid gravgrävning och gravfyllning

Kyrkogårds- och fastighetsnämnden i Eds församling fastställde vid sitt möte den 19 januari 2010 rutiner och regler för gravgrävning på Eds kyrkogård. Vid sitt möte under maj 2008 fastställdes rutinerna för gravfyllning. Se rutin gravgrävning och gravfyllning.