Eds församling

Prata med oss

Kontakt

Eds församling Besöks- och postadress: LÖVSTAVÄGEN 6, 19442 UPPLANDS-VÄSBY Telefon: +46(8)58891850 E-post till Eds församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kyrkofullmäktige och kyrkoråd

För mandatperioden 2018-2022 sitter följande förtroendevalda i kyrkofullmäktige respektive kyrkoråd:

Kyrkofullmäktige:

Socialdemokraterna:

Berith Söderström

Monica Johansson

Charlotta Lind 

Elisabeth Hedman

Elisabeth Eriksson

Börje Norberg

(samtliga ovan nämnda är ordinarie ledamöter)

Kyrkans Väl

Ordinarie ledamöter:

Aili Laur

Johannes Wikman Franke

Magda Ayoub

Aija Henningsson

Mona Wahlberg

Ersättare:

Sven-Arne Ryberg

Maria Eriksson

Irene Eriksson

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan

Hanna Kroksson

Till ordförande i kyrkofullmäktige har valts Aili Laur och vice ordförande Charlotta Lind.

Kyrkorådet:

Ordinarie ledamöter:

Socialdemokraterna

Berith Söderström

Monica Johansson

Charlotta Lind

Elisabeth Hedman

Kyrkans Väl:

Aili Laur

Johannes Wikman Franke

Magda Ayoub

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan:

Hannah Kroksson

Ersättare:

Socialdemokraterna

Elisabeth Eriksson

Börje Norberg

Kyrkans Väl

Aija Heningsson

Mona Wahlberg

Sven-Arne Ryberg

Övriga

Kyrkoherde Christofer Wilson

Till ordförande i kyrkorådet har valts Berith Söderström och som vice ordförande Johannes Wikman Franke.

Kyrkogårds- och fastighetsutskottet 

Sven-Arne Ryberg

Berith Söderström

Elisabeth Hedman

Valnämnd

Berith Söderström, sammankallande

Elisabeth Hedman

Monica Johansson

Hannah Kroksson

Aili Laur

Johannes Wikman Franke

Revisorer

Förtroendevalda:

Björn Lundin, sammankallande

Auktoriserad revisor

Thomas Ekström, Grant Thornton