Eds församling

Prata med oss

Kontakt

Eds församling Besöksadress: LÖVSTAVÄGEN 6, 19442 UPPLANDS-VÄSBY Telefon: +46(8)58891850 E-post till Eds församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kyrkofullmäktige och kyrkoråd

För mandatperioden 2014-2017 sitter följande förtroendevalda i kyrkofullmäktige respektive kyrkoråd:


Kyrkofullmäktige:

Socialdemokraterna:

Elisabeth Eriksson

Elisabeth Hedman

Berith Söderström

Börje Norberg

Charlotta Lind

Monica Johansson

(samtliga ovan nämnda är ordinarie ledamöter)

Kyrkans Väl

Ordinarie ledamöter:

Birgit Mohlin

Aili Laur

Magda Ayoub

Nils Rydén

Aija Henningsson

Irene Eriksson

Maria Eriksson

Ersättare:

Reidar Ahl

Sten Deutgen

Till ordförande har valts Elisabeth Eriksson och vice ordförande Reidar Ahl.

(Carin Lennartsdotter Kyrkans Väl har frånsagt sig sitt förtroendeuppdrag för hela mandatperioden. Maria Eriksson har därmed gått in som ordinarie ledamot i fullmäktige. Elsa Camara Kyrkans Väl har flyttat från församlingen och frånsagt sig sitt uppdrag.)

Kyrkorådet:

Ordinarie ledamöter:

Socialdemokraterna

Elisabeth Eriksson

Berith Söderström

Börje Norberg

Charlotta Lind

Kyrkans Väl:

Birgit Mohlin

Nils Rydén

Aija Henningsson

Reidar Ahl

Ersättare:

Socialdemokraterna

Elisabeth Hedman

Monica Johansson

Kyrkans Väl

Magda Ayoub

Irene Eriksson

Övriga

 Kyrkoherde Christofer Wilson

Till ordförande i kyrkorådet har valts Birgit Mohlin, 1 vice ordförande Reidar Ahl och Elisabeth Eriksson 2 vice ordförande.

Kyrkogårds- och fastighetsutskottet 

Reidar Ahl, ordförande

Nils Rydén

Sten Deutgen

Valnämnd

Reidar Ahl, ordförande

Revisorer

Förtroendevalda:

Björn Lundin, sammankallande

Leo Liljengren

Lars Nordqvist

Auktoriserad revisor

Thomas Ekström, Grant Thornton