Kyrkofullmäktige och kyrkoråd

För mandatperioden 2022-2025 sitter följande förtroendevalda i kyrkofullmäktige respektive kyrkoråd:

Kyrkofullmäktige:

Ordinarie ledamöter

Berith Söderström (Socialdemokraterna)

Magda Ayoub (Kyrkans Väl)

Hanna Kroksson (Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan)

Inga-Lill Nygren (Socialdemokraterna)

Johannes Wikman Franke (Kyrkans Väl)

Kristina Hellqvist (Partipolitiskt obundna i Svenska Kyrkan)

Charlotta Lind (Socialdemokraterna)

Birgitta Fahlstad (Socialdemokraterna)

Aija Henningsson (Kyrkans Väl)

Amanda Carlshamre (Partipolitiskt obundna i Svenska Kyrkan)

Elisabeth Hedman (Socialdemokraterna)

Mona Wahlberg (Kyrkans Väl)

Lars Carlberg (Partipolitiskt obundna i Svenska Kyrkan)

Birgitta Engstrand (Socialdemokraterna)

Irene Eriksson (Kyrkans Väl)

Ersättare:

Joakim Jäderström (Kyrkans Väl)

Aila Somero Bzdusek (Kyrkans Väl)

Sophie Eriksson (Kyrkans Väl)

Sten Deutgen (Kyrkans Väl)

Martin Janner (Politiskt obundna i Svenska Kyrkan)

Till ordförande i kyrkofullmäktige har valts Berith Söderström och till förste vice ordförande Magda Ayoub, till andre vice ordf Amanda Carlshamre.

 

Kyrkorådet:

Ordinarie ledamöter:

Berith Söderström

Elisabeth Hedman

Inga Lill Nygren

Charlotta Lind

Johannes Wikman Franke

Magda Ayoub

Aija Heningsson

Hannah Kroksson

Lars Carlberg

Ida Vallius (SKUIED)

Ersättare:

Birgitta Engstrand

Rickard Rocklind

Mona Wahlberg

Joakim Jäderström

Kristina Hellqvist

Oskar Lager (SKUIED)

Övriga

Kyrkoherde Jenny Nordström

Till ordförande i kyrkorådet har valts Johannes Wikman Franke. Till förste vice ordförande valdes Berith Söderström och som andre vice ordförande Hanna Kroksson.

 

Begravningsutskott

Joakim Jäderström, Ordförande

Lars Carlberg, Vice ordf

Elisabeth Hedman

Valnämnd (finns bara valåret 2025)

Johannes Wikman Franke, ordförande

Revisorer

Förtroendevalda:

Björn Lundin, sammankallande

Torsten Hemph

Auktoriserad revisorer

Anders Hassis, Dalrev AB

Emma Lundin, Dalrev AB