Kyrkofullmäktige och kyrkoråd

För mandatperioden 2018-2022 sitter följande förtroendevalda i kyrkofullmäktige respektive kyrkoråd:

Kyrkofullmäktige:

Ordinarie ledamöter

Berith Söderström (Socialdemokraterna)

Monica Johansson (Socialdemokraterna)

Charlotta Lind (Socialdemokraterna)

Elisabeth Hedman (Socialdemokraterna)

Elisabeth Eriksson (Socialdemokraterna)

Johannes Wikman Franke (Kyrkans Väl)

Magda Ayoub (Kyrkans Väl)

Aija Henningsson (Kyrkans Väl)

Mona Wahlberg (Kyrkans Väl)

Maria Eriksson (Kyrkans Väl)

Hanna Kroksson (Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan)

Ersättare:

Sven-Arne Ryberg (Kyrkans Väl)

Irene Eriksson (Kyrkans Väl)

Sten Deutgen (Kyrkans Väl)

Till ordförande i kyrkofullmäktige har valts Magda Ayoub och vice ordförande Charlotta Lind.

 

Kyrkorådet:

Ordinarie ledamöter:

Berith Söderström

Monica Johansson

Charlotta Lind

Elisabeth Hedman

Johannes Wikman Franke

Magda Ayoub

Aija Heningsson

Hannah Kroksson

Ersättare:

Elisabeth Eriksson

Anette Engman

Mona Wahlberg

Sven-Arne Ryberg

Övriga

Kyrkoherde Anna Ortner

Till ordförande i kyrkorådet har valts Berith Söderström och som vice ordförande Johannes Wikman Franke.

 

begravnings- OCH FASTIGHETSUTSKOTTET 

Sven-Arne Ryberg

Berith Söderström

Elisabeth Hedman

 

Valnämnd

Berith Söderström, sammankallande

Elisabeth Hedman

Monica Johansson

Hannah Kroksson

Johannes Wikman Franke

 

Revisorer

Förtroendevalda:

Björn Lundin, sammankallande

Reidar Ahl

Auktoriserad revisorer

Thomas Ekström, Grant Thornton

Malin Inestam, Grant Thornton