Meny

Sorgegrupp

Har du förlorat någon närstående under år? Flera vittnar om att en sorgegrupp i kyrkans regi har varit en trygghet i sorgen och hjälpt dem att komma vidare i livet. Kontakta kyrkoherden om du vill delta i en sorgegrupp!

Ta del av andras erfarenhet av sorg

I en sorgegrupp får du ta del av andras berättelser och ta del av hur andra känner och upplever och gör för att orientera sig i den nya tillvaron.

Som sörjande är det lätt att bli väldigt ensam och fastna i funderingar.

Sorgegruppen kan ge en anledning till att ta sig iväg. Det är en bokad tid som du måste passa. Det ger en möjlighet att träffa andra människor och bryta ensamheten.

Den som deltar behöver inte prata mer än den vill i sorgegruppen. Var och en väljer själv vad man delar. Det som är läkande är att du som sörjande får möjlighet att själv sätta ord på den egna sorgen.

Innan träffen brukar gruppen fika och prata om vardagliga ting. De som leder gruppen är som vanliga medmänniskor. De ger inte råd om hur du ska se på saker eller vad du ska göra utan de finns där, lyssnar och vara närvarande.

Flera tidigare deltagare har berättat att de i sorgegruppen fick bekräftat att det de kände, tänkte och gjorde hade med sorgen att göra.

Många känslor i samband med sorg

Personal i Svenska kyrkan är vana att möta människor som känner sorg och förtvivlan. Människor kan känna även chock och övergivenhet och kanske vrede över att ha blivit lämnad kvar med allt ansvar.

Det är både naturligt och tillåtet att känna vrede när någon närstående dör. Man känner sig arg över att bli lämnad.

- Du har lämnat mig, nu är jag ensam och får ta allt! är en vanlig sorgereaktion.

Vissa känner sig förlamade av sorgen.

Att gråta ofta är ett friskhetstecken och de känslorna kan man få kontakt med genom att öppna upp sig för någon annan och prata om det man känner.

En sorgegrupp i Svenska kyrkans regi träffas i regel 6 gånger och varje träff har sitt tema. Man pratar om den egna livsberättelsen, begravningen, tiden närmast före och efter dödsfallet, samt dödsögonblicket. Grupperna är öppna för alla.

det är aldrig för sent

Sorgegrupper bör bestå av 3-6 personer. Om det är fler så brukar de delas in i två grupper. Alla ska få plats och dela sin berättelse.

Det är nästan aldrig för sent att bearbeta en sorg. Det kan ha gått flera år. Hellre långt efter än för tidigt, då kan församlingen istället erbjuda enskilt samtal med präst eller diakon.

sorgegrupp här eller där

Församlingarna i Storstockholmsområdet anordnar i snitt 90 sorgegrupper per år, med totalt 600 deltagare, vilka får chans att prata av sig och sätta ord på sin sorg.

De flesta grupper riktar sig till äldre som förlorat sin livspartner, men det finns också många andra sorters grupper; för barn och unga som förlorat föräldrar eller syskon, för föräldrar som förlorat barn eller för personer som förlorat någon nära genom självmord.

Sorgegruppen i Eds församling träffas dagtid. Ofta är det vilsamt att delta i en grupp där alla har liknande erfarenher. Även den som har svårt att delta dagtid eller vill ha hjälp att hitta en passande sorgegrupp i Stockholmsområdet är välkommen att kontakta församlingen.

Anna  Ortner

Anna Ortner

Eds församling

Samtal och stöd, Kyrkoherde