Foto: Johanna Rosen

Ideellt arbete i församlingen

"Tack Jesus Kristus för att du är med oss idag och alla dagar - tack för att vi kan ge din kärlek vidare." Välkommen att engagera dig i Eds församlings frivilligarbete!

Du är välkommen oavsett var Du bor och oavsett hur mycket eller lite Du tidigare deltagit i kyrkligt liv. Vi tror att det finns något för alla.
Vi tror också att var och en måste börja med att fråga sig själv: Vilka är mina erfarenheter? Vilken sorts uppgifter passar just mig? Vad väcker mitt engagemang?
Kanske svaret på de frågorna leder Dig till uppgifter som ännu inte finns på vår lista, men som kan vara början till något nytt.
Jag blir glad om du kontaktar mig för att samtala vidare om hur just Du vill bidra till vårt församlingsliv och hur vi kan hjälpa Dig att utveckla Dina gåvor och drömmar.

Kyrkkaffe
Vår strävan är att erbjuda kyrkkaffe i samband med gudstjänsten varje söndag. Detta är bara möjligt i den mån frivilliga är beredda att servera. Uppgiften är att duka fram bröd, koppar etc att förbereda kaffe och te, breda smörgåsar och diska efteråt. Ett 20-tal personer brukar komma på kaffet, vid större evenemang kallas fler medhjälpare in.

Internationella gruppen
Ditt engagemang kanske ligger extra varmt och stort för hur människor i andra delar av världen har det idag. Kontakta mig gärna så får jag berätta hur dina insatser kan komma väldigt många till del genom detta arbete. Ledare för internationella gruppen är Kristina Bergström.

Leda pilgrimsvandringar

Här kan du läsa om GDPR.