Foto: Frida Gustafsson

Vår personal i Eds församling

Här hittar du kontaktuppgifter till vår personal

Kyrkoherde

  Präst

   Diakon

    Kantor

     Administrativ chef

      Kyrkogårdschef

       Kyrko-och kyrkogårdsvaktmästare