En grupp glada barn med fingerfärg på händerna
Foto: Alex & Martin /IKON

Barn och ungdom

”Låt bar­nen va­ra, och hind­ra dem in­te från att kom­ma hit till mig! Him­mel­ri­ket tillhör såda­na som de.” Matt 19:13-15