En grupp glada barn med fingerfärg på händerna
Foto: Alex & Martin /IKON

Barn och ungdom

”Låt bar­nen va­ra, och hind­ra dem in­te från att kom­ma hit till mig! Him­mel­ri­ket tillhör såda­na som de.” Matt 19:13-15

Barnkör

Edsklockorna

Eds församling har en barnkör som heter Edsklockorna, med barn i årskurs 1 till 3. Barnen träffas för körövningar i Eds kyrka, kl. 17-18 på tisdagar.

Onsdagskul

På Onsdagskul Här finns det möjlighet att lära känna andra på ett djupare sätt än det kanske är möjligt att göra under en vanlig skoldag. Gruppen riktar sig till barn i årskurs 5-6 och träffas på onsdag eftermiddagar kl. 15-17 i Undantaget, vid Eds församlingsgård.