Foto: Lina Beutler

Eds diakonala hjälpkassa

Kollekt samlas regelbundet in till Eds diakonala hjälpkassa

Eds diakonala hjälpkassa är ett, mer flexibelt, komplement till den hjälp som erbjuds från kommunens Socialtjänst.

Vår erfarenhet är att många människor väntar lite för länge med att söka hjälp när de får ekonomiska problem.

Därför är vår insats ofta att hjälpa till att köpa mat eller matkasse till helgen.

Andra sökande är de papperslösa som inte kan vända sig till Sociala myndigheten.

Vår bedömning bygger på en relation med den hjälpsökande och som regel kan man vända sig till församlingen en eller två gånger per år. 

Vi hoppas att ni vill vara med och stödja diakonalt arbete för våra medmänniskor i Ed.