Foto: Alex Giacomini/IKON

Mötesplatser och fördjupning

Här hittar du information om mötesplatser, verksamheter och aktiviteter.

Samtalsgrupp om sorg

Har du mist någon som stod dig nära?

En kåsa i trä står fylld med kaffe på en träbänk.

Pilgrimsvandra i Eds församling

och utforska din andlighet

Bild på händer, någon öppnar ett paket kaffe

Ideellt arbete i församlingen

"Tack Jesus Kristus för att du är med oss idag och alla dagar - tack för att vi kan ge din kärlek vidare." Välkommen att engagera dig i Eds församlings frivilligarbete!

Café Röda stugan

Café för alla...

Två svartklädda personer sitter och samtalar.

Samtalsgrupp om livet

Kom och samtala...