Foto: Martina Wiking

Gravskötsel

Ansvaret för den allmänna skötseln av begravningsplatsen ligger hos kyrkogårdsförvaltningen. Gravrättsinnehavaren ansvarar för skötsel på den enskilda gravplatsen/gravrätten. Gravskötsel ingår alltså inte i begravningsavgiften. Eds församling erbjuder gravskötsel, både löpande avtal och skötsel av perenna växter.

Grundskötsel enligt avtal med kyrkogårdsförvaltningen innebär skötsel av bl.a planteringsytan framför sten, luckring av rabatt, putsning av växter och vattning.

För beställning av-/eller mer information om skötsel, vänligen kontakta kyrkogårdsförman Rickard Malmsten 08-588 918 62, alternativt per e-post eds.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

Sista beställningsdag för årets planteringar är 1 mars

 

Prislista gällande gravskötsel
Klicka här