Bli medlem i Svenska kyrkan

Som medlem möjliggör du att vi kan fira gudstjänst, ordna mötesplatser, barn- och ungdomsaktiviteter, ha musikverksamhet med mera men även att stödja medmänniskor i din lokala församling och i utlandet.

Inträdes blanketter

Här laddar du ner blanketten för anmälan om inträde.

För inträde av barn under 18 år gör vårdnadshavaren anmälan genom blanketten meddelande om kyrkotillhörighet.

Är båda föräldrarna vårdnadshavare ska båda skriva under anmälan.
Barn som fyllt 12 år ska samtycka till anmälan.

Om medlemskapet

Varje medlem i Svenska kyrkan är viktig. Tack vare varje persons bidrag kan vi fortsätta att jobba för det goda i världen.

Det här bidrar du till som medlem

 • Finnas till för människor i både glädje och sorg

 • Fira gudstjänster, som blir en plats för möten mellan Gud och människa, men också en plats för gemenskap mellan människor

 • Erbjuda gruppverksamheter kring bibeltexter och kristen tro

 • Öppna mötesplatser som exempelvis sommarcafé och promenadgrupper

 • Besöka äldre, ensamma och sjuka människor i deras hem och även erbjuda hjälp och stöd vid till exempel sjukbesök

 • Stötta människor i församlingen som på olika sätt står utanför samhällets skyddsnät

 • Erbjuda en bred gruppverksamhet för barn- och ungdomar, där de blir sedda för dem de är

 • Inbjuda till härliga musikupplevelser, i så väl våra gudstjänster, som i konsertform

 • Förvalta det kulturhistoriska värdet i våra kyrkobyggnader och gudstjänstrum

 • Erbjuda stöd och hjälp vid krissituationer, här och ute i världen.

 • Erbjuda enskilda själavårdssamtal

 • Bidra till Svenska Kyrkans Internationella arbete vid katastrofer, men också bidra till kyrkans olika biståndsprojekt

Dop

Genom dopet blir du medlem i Svenska kyrkan.

Kyrklig vigsel

Svenska kyrkan i Eds församling erbjuder vigsel i församlingens kyrka. Minst en av dem som vill gifta sig ska vara medlem i Svenska kyrkan.

Kyrklig begravningsgudstjänst med präst och musiker

Den som är medlem i Svenska kyrkan när den dör kan få en kyrklig begravningsgudstjänst med präst och musiker.

Gravplats och gravsättning

Svenska kyrkan har fått i uppdrag av staten att erbjuda alla, oavsett kyrkotillhörighet, gravplats och gravsättning.

Rätt att rösta

Alla medlemmar kan rösta i de kyrkliga valen från den dag de fyllt 16 år och på så sätt vara med och påverka kyrkans framtid. Valbarhetsåldern är 18 år.

Det här betalar du

Svenska kyrkan i Eds församling verksamhet finansieras genom kyrkoavgiften (medlemsavgiften) som i Eds församling är 85,5 öre/intjänad hundralapp. Dessutom betalar alla medlemmarna 3 öre till Stockholms stift. 

Det är skillnad på begravningsavgift och kyrkoavgift, alla medborgare med en kommunalt beskattningsbar inkomst betalar alltid begravningsavgift.

Här kan du läsa om GDPR.