En barnhand håller en glaskula som föreställer en jordglob.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Internationella gruppen i Ed

Ingen kan göra allt men alla kan göra något. Vi lever under samma himmel, men förutsättningarna för våra liv varierar beroende på var vi föds.

Svenska kyrkan är medlem i ACT alliansen, Action by Churches Togeth som finns i över 100 länder som snabbt kan bidra med humanitärt stöd vid olika krissituationer. Som arbetar med långsiktigt utvecklingsarbete. Som försöker påverka beslutsfattare runt om i världen 

Det handlar om en lång envis kamp för liv och mänsklig värdighet.

Eds församlings internationella engagemang
Inom församlingen har det länge funnits en grupp, Internationella gruppen, som arbetar för att förbättra barns och kvinnors livssituation i olika delar av världen. Vi försöker engagera, påverka och bedriver insamlingsverksamhet.

Vill du vara med? Vi behöver bli fler. Inga särskilda krav ställs, bara att du har vilja och intresse. Ring vår kyrkoherde Jenny Nordström tel: 08-588 918 55.

Sedan 2019 stödjer vi tillsammans med Hammarby församling Bethany home i Malaysia. Det är en skola och ett träningscenter för funktionshindrade barn och vuxna. Bethany home är helt beroende av gåvor för sin verksamhet som innebär utbildning och träning för att kunna arbeta och försörja sig i samhället.

Under hösten brukar vi ha:

Brödförsäljning vid skördemarknaden på tacksägelsedagen. 
Ljusutdelning inför Alla helgons dag vid Väsby station.
Aktiviteter under kyrkans julkampanj.
Fortsatt stöd för Bethany home tillsammans med Hammarby församling

Tidigare projekt:

På barnhemmet Lar do Monica i St. Paulo, Brasilien bodde många flickor. Deras önskan var att få lära sig sy för då skulle de kunna försörja sig när de inte kunde bo på barnhemmet längre. För att kunna lära sig sy behövdes en symaskin. Vi samlade in pengar och kunde ge barnen en sådan. Gissa om glädjen var stor när jultomten kom med en symaskin. En av flickorna i Edsklockorna hoppades att pengarna skulle räcka till tyg också. Då anordnade Ed och Hammarby en Sensommarkonsert i folkviseton som innehöll både dans, musik och sång. Det blev en mycket riklig kollekt från en fullsatt kyrka. En annan konsert kallades Vår med guldkant. All kollekt från dessa konserter gick till barnhemmen i San Paulo. Vårt projekt varade 2011-2013.

Hösten 2012 anordnade vi en konsert i Vilunda kyrka med sjungande barn från våra tre församlingar i Upplands Väsby. De insamlade pengarna gick till utsatta Gatubarn i Manilla, Filippinerna. Den filippinska organisationen Bahuy Tuluyan arbetar med att ge gatubarnen mat, utbildning, husrum och så småningom förbereda dem för att klara sig själva. Deras metod kallas ”barn till barn” vilket innebär att de barn som bor på centrat tar kontakt med de barn som lever på gatan. Det är det bästa sättet att få kontakt med flera gatubarn för att hjälpa dem.

Mjölkprojektet,Tanzania hade en tid stöttats av flera församlingar i vår närhet. Eds församling anslöt 2013-2015 . En gång i veckan fick 3000 skolbarn 2,5 dl mjölk. Barnens hälsa påverkades positivt och kunskapsintresset och inlärningsförmågan ökade. Mjölken producerades i ett minimejeri i Fukeni som ligger på slutningen av Kilimanjaro i Tanzania.  

Under en församlingsresa 2016 besökte vi Alsike kloster, Knivsta. Nunnornas arbete i det tysta gav oss besökare en insikt inför deras ödmjuka och viktiga arbete. Människor i nöd, som var på flykt från sitt hemland, fick en fristad i Sverige. Nunnorna gav också stöd  till dem som redan fått uppehållstillstånd i vårt land. Det var många givmilda gudstjänstbesökare i Ed söndagen efter resan och kollekten gav 1800 kronor till klostrets verksamhet.

Tänk att inte kunna höra eller förstå vad kompisar, syskon eller föräldrar säjer till dig. Så är det för 500 barn som väntar på att få börja i en av de två Dövskolorna i Asmara eller Keren i Eritrea. Eleverna går 5 år i skolan och sen följer en ettårig praktisk yrkesutbildning. Det kan vara i slöjd, vävning, skrädderi eller jordbruk. Man lär också ut teckenspråk till föräldrarna. Eritreanska staten bidrar med mark och skollokaler. För övriga kostnader t.ex för lärare och skolmaterial måste man förlita sig på gåvor. En elev Fithawit Mekonen intygar: Jag gör allt för att visa den hörande världen, att döva kan göra det hörande kan. Eds församling stöttade projektet 2015-2018.

Internationella gruppens motto är:

”Ingen kan göra allt men alla kan göra något”:

/Internationella gruppen i Ed