En barnhand håller en glaskula som föreställer en jordglob.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Internationella gruppen i Ed

Ingen kan göra allt men alla kan göra något. Vi lever under samma himmel, men förutsättningarna för våra liv varierar beroende på var vi föds.

Ingen kan göra allt men alla kan göra något

Svenska kyrkan är medlem i ACT alliansen, Action by Churches Together
* som finns i över 100 länder
* som snabbt kan bidra med humanitärt stöd vid olika krissituationer.
* som arbetar med långsiktigt utvecklingsarbete.
* som försöker påverka beslutsfattare runt om i världen

Det handlar om en lång envis kamp för liv och mänskliga rättigheter och värdighet.

Eds församlings internationella engagemang

Inom församlingen har det länge funnits en grupp, Internationella gruppen, som arbetar för att förbättra barns och kvinnors livssituation i olika delar av världen. Vi försöker engagera, påverka och bedriva insamlingsverksamhet.

Vill du vara med? Vi behöver bli fler. Inga särskilda krav ställs, bara att du har vilja och intresse. Ring vår kyrkoherde Jenny Nordström tel: 08-588 918 55.

Sedan 2019 stödjer vi tillsammans med Hammarby församling Bethany Home i Malaysia. Det är en skola och ett träningscenter för funktionshindrade barn och vuxna. Bethany Home är helt beroende av gåvor för sin verksamhet. De funktionshindrade får utbildning och träning, så att de ska kunna arbeta och försörja sig.

Under året brukar vi ha:
* Brödförsäljning under kyrkans fasteauktion
* Försäljning av bröd, sylt mm vid höstens skördemarknad .
* Ljusutdelning inför Alla helgons dag vid Väsby station.
* Aktiviteter under kyrkans julkampanj
* Fortsatt stöd för Bethany Home tillsammans med Hammarby församling

Har du tankar eller ideér om vad vi kan göra mera, är du varmt välkommen att höra av dig!

Tidigare engagemang

Bakning, anordnande av konserter, lotterier och kollekter har möjliggjort bidrag till hälsa och utbildning på olika ställen runt om i världen.

Symaskin och tyg till barnhemmet Lar do Monica i Sao Paulo, Brasilien. Flickorna där kunde då få lära sig att sy för att efter barnhemstiden kunna försörja sig själva.

Bidrag till filippinska organisationen Bahuy Tuluyan i Manilla som ger gatubarn husrum, mat och utbildning.

Bidrag till dövskolor i Eritrea där eleverna får praktisk yrkesutbildning och även deras föräldrar får lära sig teckenspråk.

Bidrag till skolor i Tanzania där 3000 barn fick mjölk ett par gånger i veckan, vilket gav dem bättre hälsa och kraft för skolarbetet.

Internationella gruppens motto är:

”Ingen kan göra allt men alla kan göra något”

/Internationella gruppen i Ed

Här kan du läsa om GDPR.

Bethany Home i Malaysia

Kollekt samlas regelbundet in till Bethany Home i Malaysia