Eds församling

Prata med oss

Kontakt

Eds församling Besöks- och postadress: LÖVSTAVÄGEN 6, 19442 UPPLANDS-VÄSBY Telefon: +46(8)58891850 E-post till Eds församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Vigsel

Genom vigseln förenas två personer i äktenskapet. De lovar att med varandra i livslång trohet dela livets glädje och sorg. Den kärlek som förverkligas i äktenskapet är ett tecken på Guds kärlek. Grundläggande för äktenskapet är de ömsesidiga löftena och ett offentligt uttryckt samtycke.

Kyrklig vigsel kan äga rum om den ena parten tillhör Svenska kyrkan. För att boka tid för vigsel, ring till vår expedition på telefonnummer – 08-588 918 51.

Vigseln kan vara en stor gudstjänst med många närvarande gäster, men det kan likaväl vara en gudstjänst där bara prästen och brudparet samt två vittnen är närvarande.

Eds kyrka är en omtyckt vigselkyrka. Här kan ni fira er vigselgudstjänst enligt Svenska kyrkans ordning. Par som gift sig borgerligt och önskar välsignelse över sitt äktenskap är också välkomna. Vigsel kan äga rum mellan man och kvinna, men också mellan två personer av samma kön.

Det finns en fastställd ritual för vigsel enligt Svenska kyrkans ordning. Inom ramen för den kan vigseln i samråd med vigselprästen och kyrkomusikern utformas på ett personligt sätt.

I regel äger flera dop och vigslar rum samma eftermiddag. Ni disponerar kyrkorummet ca 30 minuter för er vigsel. För en vigsel bokar vi normalt en timme i kyrkorummet. Så lång tid brukar det inte ta, men vi vill inte heller att ni ska behöva stressa ifrån kyrkan utan samla ihop era saker och ta det lugnt på kyrkbacken innan nästa sällskap kommer. Om ni av någon anledning behöver mer tid, så diskutera det vid bokningen. I enlighet med svensk tradition och modern syn på jämställdhet går brudparet in tillsammans under ingångsmusiken – bruden leds inte in av sin pappa för att ”överlämnas” till sin make.

I kyrkan finns 18 bänkvaser som det går utmärkt att placera blommor i. Ett enkelt sätt att ordna det är att i god tid överlåta arrangemanget till vaktmästarna. Det kostar från 400 kronor. Telefonnummer till vaktmästare – 08- 588 91860. Vi har levande musik i Eds kyrka. Det finns både orgel och piano och våra musiker kan – om de får tid på sig – spela det mesta som passar i en vigselgudstjänst. Vi använder inte CD-spelare med inspelad musik. När det gäller val av musik, sånger etc. kommer ni att få tillfälle att samtala om detta med tjänstgörande musiker.
Församlingen äger två förnämliga brudkronor som det går bra att låna.
För att vigseln ska kunna genomföras ska ”Intyg om hindersprövning” överlämnas till tjänstgörande präst. Intyget beställer ni hos Skattemyndigheten och det gäller i fyra månader och måste vara giltigt på vigseldagen.

Välkomna till Eds kyrka!

Christofer Wilson
Kyrkoherde Eds församling