Bröllop

Genom vigseln förenas två personer i äktenskapet. De lovar att med varandra i livslång trohet dela livets glädje och sorg. Den kärlek som förverkligas i äktenskapet är ett tecken på Guds kärlek. Grundläggande för äktenskapet är de ömsesidiga löftena och ett offentligt uttryckt samtycke.

Kyrklig vigsel och välsignelse över äktenskapet

 
Kyrklig vigsel kan äga rum om den ena parten tillhör Svenska kyrkan. För att boka tid för vigsel, ring till vår expedition på telefonnummer – 08-588 918 51, expeditionen är öppen måndag till fredag och nås säkrast kl. 10-12. Du kan även göra en bokningförfrågan via vårt webbformulär.

Vigseln kan vara en stor gudstjänst med många närvarande gäster, men det kan likaväl vara en gudstjänst där bara prästen och brudparet samt två vittnen är närvarande.

Eds kyrka är en omtyckt vigselkyrka. Här kan ni fira er vigselgudstjänst enligt Svenska kyrkans ordning. Par som gift sig borgerligt och önskar välsignelse över sitt äktenskap är också välkomna. Vigsel kan äga rum mellan man och kvinna, men också mellan två personer av samma kön.

arrangemang i kyrkan


Det finns en fastställd ritual för vigsel enligt Svenska kyrkans ordning. Inom ramen för den kan vigseln i samråd med vigselprästen och kyrkomusikern utformas på ett personligt sätt.

I regel äger flera dop och vigslar rum samma eftermiddag. Ni disponerar kyrkorummet ca 30 minuter för er vigsel. För en vigsel bokar vi normalt en timme i kyrkorummet. Så lång tid brukar det inte ta, men vi vill inte heller att ni ska behöva stressa ifrån kyrkan utan samla ihop era saker och ta det lugnt på kyrkbacken innan nästa sällskap kommer. Om ni av någon anledning behöver mer tid, så diskutera det vid bokningen. I enlighet med svensk tradition går brudparet in tillsammans under ingångsmusiken.

I kyrkan finns 18 bänkvaser som det går utmärkt att placera blommor i. Ett enkelt sätt att ordna det är att i god tid överlåta arrangemanget till vaktmästarna. Det kostar från 800 kronor. Telefonnummer till vaktmästare – 08- 588 91860.
 
Eds kyrka – en gråstenskyrka anlagd på 1100-talet och helgad åt Sankt Olof – ligger vackert belägen invid Edssjön. Församlingen äger ingen egen utrustning för uppspelning av förinspelad musik. Det finns både orgel och piano och våra musiker kan – om de får tid på sig – spela det mesta som passar i en vigselgudstjänst. När det gäller val av musik, sånger etc. kommer ni att få tillfälle att samtala om detta med tjänstgörande musiker.
 
Församlingen äger två förnämliga brudkronor som det går bra att låna.

hindersprövning och vigselintyg

 
För att vigseln ska kunna genomföras ska intyg om hindersprövning  och vigselintyg överlämnas till tjänstgörande präst. Dessa söker ni hos Skattemyndigheten, de är giltliga i fyra månader och måste vara giltiga på vigseldagen.

Eds kyrkas brudkronor

Att bära brudkrona är en gammal kristen tradition. Här presenteras de brudkronor som tillhör Eds församling.

Här kan du läsa om GDPR.