Foto: Frida Gustafsson

Diakoni

Diakoni är kyrkans omsorg om medmänniskan och skapelsen, ibland kallas det också kyrkans sociala arbete. Det handlar om att genom delaktighet, med respekt och i ömsesidig solidaritet möta människor i utsatta livssituationer. Grunden för arbetet är Guds kärlek, som den möter oss i Jesus Kristus.

Diakoni uttrycks genom kärlek till medmänniskan, gemenskap, värnandet om skapelsen och kamp för rättvisa. Vi ska som kristna ställa oss till förfogande i allt arbete för det goda och kärleksfulla i världen och i kampen mot ondska och destruktivitet. Diakonin är en del i en process vars yttersta mål är harmoni och helhet hos individer, grupper, samhällen och skapelse. Därför ber vi som kristna: ”låt Ditt rike komma”.

Ett gott samhälle präglas av omsorg om medmänniskan och skapelsen.
Utifrån kristen tro vara med och skapa ett gott samhälle
Det övergripande uppdraget i Svenska kyrkans diakonala verksamheter är att utifrån kristen tro vara med och skapa ett gott samhälle. Ett gott samhälle präglas av omsorg om medmänniskan och skapelsen och är socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart. Kyrkans diakoni ska arbeta för rättvisa, försoning och återupprättelse. Den ska vara ett svar på Guds uppmaning om att visa varandra omsorg. Arbetet kan ske tillsammans med alla goda krafter och på flera plan: med individer, med grupper, i samhället och i församlingen. 

Diakoni innebär stöd i kris och ensamhet

Diakoner och präster arbetar under tystnadsplikt. De besöker äldre och sjuka, ordnar sorgegrupper och samtalar med enskilda.

Det sociala arbetet kan också innebära att kyrkan möter missbrukare och deras anhöriga för att ge stöd och hjälp.

Det kan handla om att starta samtalsgrupper för våldsutsatta kvinnor och män och hjälpa familjer ur krissituationer som drabbar föräldrar och barn. Ibland kan församlingarna även ge ekonomisk hjälp till behövande.

På arbetsplatser

Många offentliga arbetsplatser som universitet, räddningstjänst och polis har tillgång till en präst och diakon. Ofta samverkar Svenska kyrkan med samhällets sociala institutioner, med företag, föreningsliv, med andra kyrkor och trossamfund eller med ideella organisationer.

När du eller någon nära dig har förlorat fotfästet

Du kan vända dig till kyrkans diakoni: 

•När du behöver samtala med någon om din livssituation
•När du förlorat fotfästet
•När du försöker prova nya vägar
•När det är problem i relationer
•När du förlorat en anhörig eller vän
•När missbruk styr ditt liv
•När du vill samtala med någon om tro och livsåskådningsfrågor
•När du vill göra en frivillig medmänsklig insats.
•När du behöver hjälp att söka fondmedel

Närbild på någon som bär ett diakonemblem.

Ekonomiskt stöd

Alla hamnar vi ibland i situationer då livet känns tufft. Då behöver vi någon som lyssnar. Kyrkans diakoniteam kan bland annat ge dig samtalsstöd, hjälp att kontakta myndigheter eller ekonomiskt stöd. All hjälp är kostnadsfri.

Matkassen

I vårt samhälle finns människor som har svårt att få mat på bordet. Eds församling har fått möjlighet att hjälpa hushåll som inte får det att räcka till.

Samtalsgrupp om sorg

Har du mist någon som stod dig nära?

En kvinnlig diakon och en äldre kvinna sitter utomhus på en bänk och samtalar.

Själavård och samtal

När livet är svårt kan du behöva prata med någon. Hör av dig till Svenska kyrkan när du vill prata med en präst eller en diakon. Du behöver inte vara kristen eller medlem i Svenska kyrkan, och det kostar ingenting. Vi finns här för dig oavsett ålder och livssituation.

Här kan du läsa mer om GDPR.