Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktionen innehåller en omvärldsbeskrivning och kyrkans roll i denna samt hur vi ser på den diakonal verksamhet och det kyrkliga arbetet i församlingen. Varje församling skall ha en församlingsinstruktion som beskriver hur dess arbete skall utformas och vara upplagt.